Waarborgfonds Motorverkeer

Het Waarborgfonds Motorverkeer is er voor mensen die schade hebben geleden in het verkeer die niet verhaald kan worden bij een verzekeraar.

Het Waarborgfonds Motorverkeer is in 1965 opgericht. Het Waarborgfonds is er voor iedereen die door een ongeluk met een motorvoertuig schade heeft geleden en met die schade niet terecht kan bij een verzekeraar, omdat bijvoorbeeld het voertuig onbekend of onverzekerd is. Bij schade in het verkeer is het meestal zo dat de benadeelde en de veroorzaker dat samen kunnen oplossen. De veroorzaker is immers verplicht om een autoverzekering (WA) te hebben, en de verzekeringsmaatschappij zorgt voor vergoeding van de schade.

Soms weet de benadeelde echter niet wie de schade veroorzaakt heeft. Of is de veroorzaker niet verzekerd. Dan kan de benadeelde terecht bij het Waarborgfonds Motorverkeer. Als aan de voorwaarden voldaan is zal het Waarborgfonds (een deel van) de schade vergoeden. De voorwaarden zijn te vinden op de website van het Waarborgfonds Motorverkeer.

Schade die is aangebracht door vandalisme wordt niet door het Waarborgfonds vergoed. Daarnaast is het vaak zo dat meestal 2 getuigen noodzakelijk zijn die kunnen verklaren dat je zonder schade geparkeerd stond of dat ze de situatie hebben gezien. Ook is het in sommige gevallen noodzakelijk dat je aangifte bij de politie doet.

Let op: de schade moet wel binnen 14 dagen na het ontstaan ervan gemeld zijn bij het Waarborgfonds Motorverkeer.

Begrip over de autoverzekering omschreven in juli 2013. Laatst gewijzigd op 10 juni 2021.