Autoverzekeringen van Avéro Achmea

Inmiddels bestaat Avéro Achmea zo’n 200 jaar. De verzekeraar is een onderdeel van Achmea, één van de grootste financiële dienstverleners in de Benelux. Avéro biedt onder andere financiële producten aan op het gebied van leven, pensioen, schade en sociale zekerheid.
Avéro Achmea

Avéro Achmea verkoopt haar producten niet zelf, maar werkt uitsluitend samen met tussenpersonen. De verzekeraar biedt autoverzekeringen aan met de drie verschillende dekkingen: WA (wettelijke aansprakelijkheid), WA + beperkt casco en WA + volledig casco (all risk). Voor de verzekeringen met casco deel geldt dat men profiteert van een uitgebreide nieuw- en aanschafwaarderegeling. De verzekeraar hanteert geen eigen risico als de auto wordt gerepareerd door een herstelbedrijf dat is aangesloten bij Avéro Achmea.

Avéro Achmea WA-autoverzekering
De WA-autoverzekering is wettelijk verplicht voor iedere auto in Nederland. Het is daarmee de laagst mogelijke dekking die wordt aangeboden door autoverzekeraars. Met de Avéro WA-autoverzekering is men verzekerd voor schade die met de auto wordt aangebracht aan anderen en hulpverlening na een ongeval.

Avéro Achmea WA + beperkt casco
De Avéro Achmea WA + beperkt casco autoverzekering is een WA-verzekering met een beperkt casco gedeelte. Dit wil zeggen dat men naast schades aan anderen, ook gedeeltelijk verzekerd is voor schades aan de eigen auto. Zo vergoed Avéro Achmea de reparatie van schades door bijvoorbeeld storm, brand of natuur. De nieuw- en aanschafwaarderegeling is binnen deze verzekering meeverzekerd.

Avéro Achmea WA + volledig casco (all risk)
Met de WA + volledig casco autoverzekering is men, naast schades aan anderen, ook verzekerd voor schades die door eigen schuld zijn aangebracht. Schades als gevolg van een aanrijding of als men ergens tegen is gereden worden dus vergoed door de verzekeraar. Ook binnen deze verzekering is de nieuwwaarde- of aanschafwaarderegeling standaard meeverzekerd zonder daarvoor extra premie te betalen.

Avéro Achmea nieuwwaarde- en aanschafwaarderegeling
Met de nieuwwaarderegeling van Avéro Achmea zijn nieuwe auto’s de eerste drie jaar verzekerd tegen totaalschade en wordt de nieuwwaarde tot een bedrag van € 75.000,- vergoed. Als de nieuwwaarde hoger is kan dit meeverzekerd worden tegen extra premie. De aanschafwaarderegeling geldt voor tweede en derde hands auto’s. Bij totaalschade kan men de eerste drie jaar na aankoop rekenen op een uitkering van de aanschafwaarde. Een voorwaarde is echter dat de auto niet ouder is dan acht jaar.

Avéro Achmea in het nieuws