Autoverzekeringen van Reaal

Reaal Verzekeringen is ontstaan in 1904 als sociaal vangnet voor arbeiders. Door de jaren heen zijn zij meerdere malen gefuseerd, maar sinds 2014 is Reaal weer een volledig zelfstandige Verzekeraar. Bij Reaal kan je terecht voor diverse soorten schade- en levensverzekeringen. Deze zijn zowel via Reaal zelf als via onafhankelijke adviseurs af te sluiten.
Reaal

Binnen het uitgebreide pakket aan verzekeringen biedt Reaal Verzekeringen ook een autoverzekering. De Reaal Autoverzekering biedt je de mogelijkheid tot het opbouwen van een hoge no-claimkorting. Deze no-claimkorting kan oplopen tot wel 80%. Sluit je bij Reaal je eerste autoverzekering af, dan bieden zij jou altijd 48% premiekorting. Zelfs wanneer je jonger bent dan 24 jaar. De Reaal Autoverzekering biedt diverse dekkingsvarianten waarbij je bovendien ook nog eens zelf het eigen risico kan bepalen.

Reaal WA-autoverzekering

Een WA-verzekering voor je auto is wettelijk verplicht. Met de Reaal WA-verzekering ben je verzekerd tegen schade die je met jouw auto, aangekoppelde aanhang- of vouwwagen veroorzaakt bij iemand anders. Maar ook voor schade die wordt veroorzaakt doordat er lading van je auto of aanhanger valt.

Standaard meeverzekerd is bij de REAL WA-autoverzekering ook het wegslepen van je auto na een ongeluk, proceskosten wanneer je aansprakelijk bent gesteld, wettelijke rente over de schadevergoeding en hulpverlening bij ongeluk en diefstal. Ook het vervoer van je inzittenden per taxi als je na een aanrijding niet meer verder kunt valt onder de dekking van deze WA-verzekering.

Niet verzekerd onder de WA-dekking is schade aan je eigen auto. Om ook deze schade te vergoeden zal je een aanvullende dekking nodig hebben zoals Beperkt Casco of Volledig Casco.

Reaal Beperkt Casco

Beperkt Casco kennen we ook wel als WA-plus. De Beperkt Casco Autoverzekering dekt in bepaalde gevallen naast schade aan derden ook de schade aan je eigen auto. De schade die Reaal vergoedt bij Beperkt Casco aan je eigen auto zijn schades waar je zelf weinig invloed op hebt. Bijvoorbeeld storm, natuurrampen, brand, diefstal of rellen. Ook ruitschade is meeverzekerd op je WA-plus Autoverzekering.

Behalve dat bepaalde vormen van schade aan je eigen auto vergoedt worden onder de Beperkt Casco dekking, zijn ook accessoires aan de auto tot € 1000 meeverzekerd.

Reaal Volledig Casco (All risk)

De Volledig Casco Autoverzekering kennen we wellicht beter als All risk verzekering. Met een All risk verzekering worden de financiële gevolgen afgedekt bij iedere onvoorziene of plotselinge gebeurtenis, zowel voor derden als voor schade aan je eigen auto. Reaal keer niet uit als er bijvoorbeeld gereden is onder invloed van drank of drugs, maar ook wanneer de bestuurder niet in het bezit was van een geldig rijbewijs.

Eigen risico

Voor de Reaal WA-autoverzekering geldt geen eigen risico. Men hoeft hierdoor bij schade niet zelf (een deel) te betalen. Voor de autoverzekering met een casco gedeelte geldt een standaard eigen risico van € 150,-. Echter verdwijnt dit eigen risico als men schade laat repareren door een door REAAL geselecteerd schadeherstelbedrijf. De voorwaarden waaraan het bedrijf moet voldoen zijn: aangesloten zijn bij Schadegarant en een in het bezit zijn van een A- of B-classificatie.

Wat kan je nog meer verzekeren bij een Reaal autoverzekering?

Naast de WA en Casco dekkingen kan je ervoor kiezen bij Reaal om je dekking uit te breiden met een Ongevallen inzittenden verzekering, een Schadeverzekering inzittenden, Pechhulp of Verhaalsbijstand.

Reaal in het nieuws