Waar moet een buurthuis op letten bij verzekeren?

Bij een buurthuis waar activiteiten plaatsvinden voor kinderen, wil ik graag uitzoeken hoe het zit met de verzekering als het gaat om vrijwilligers die niet verbonden zijn aan een instantie. Dit in verband met excursies en uitstapjes. Waar moeten wij op letten? Wat is er allemaal mogelijk?

Bij activiteiten die plaatsvinden in een buurthuis is het de vraag of deze activiteiten georganiseerd zijn in een vereniging of stichting (zogenoemde rechtspersoon). Wanneer dit het geval is, is het raadzaam om een aansprakelijkheidsverzekering bedrijven af te sluiten. Daarnaast kan een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering van belang zijn wanneer het bestuur de verantwoording draagt voor deze rechtspersoon.

Het kan zijn dat bovenstaande niet van toepassing is, dan zal iedere vrijwilliger op eigen initiatief deelnemen aan de activiteit. Wanneer er een aansprakelijkheidssituatie ontstaat, door bijvoorbeeld schade door een van de ouders aan derden, kan dit aan de eigen aansprakelijkheidsverzekeraar worden doorgespeeld. In sommige gevallen onder de dekking "vriendendienst" van de verzekering.

Ons advies is om de organisatie van het buurthuis onder te brengen in een rechtspersoon (stichting of vereniging) advies hierover kunt u inwinnen bij de Kamer van Koophandel. Na oprichting is het afsluiten van een bedrijfsaansprakelijkheid- en indien van toepassing een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dan gewenst.

Specifieke excursies of uitstapjes vallen onder de aansprakelijkheid van de organisatie (buurthuis), maar zijn eventueel uit te breiden met een ongevallen dekking voor de deelnemers dan wel deze verzekeringsmogelijkheid als optie in collectieve vorm voor deelnemers aan te bieden.

Je kunt je het beste wenden tot een financiële dienstverlener die de mogelijkheden, na uitvoerige inventarisatie, voor je kan bekijken en adviseren.

Vraag over aansprakelijkheidsverzekering met betrekking tot algemeen beantwoord in oktober 2013. Laatst gewijzigd op 1 april 2014.