Salvage

Salvage is een uitdrukking voor alle handelingen die plaatsvinden na een calamiteit, zoals bijvoorbeeld brand, om de schade te beperken. Salvage wordt ook weleens bergloon, redding of berging genoemd.

De term salvage kent zijn oorsprong in de scheepvaart. Salvage werd oorspronkelijk gebruikt door zeelieden bij het redden van de bemanning, het veiligstellen van goederen aan boord of bij het bergen van scheepswrakken.

Tegenwoordig gebruikt de brandweer deze term wanneer ze goederen redden uit een nog brandend of uitgebrand pand. Maar ook wanneer er bijvoorbeeld sprake is van waterschade wordt het begrip salvage nog steeds gebruikt. Doel is te allen tijde om de goederen zo goed mogelijk te beschermen tegen meer schade.

Stichting Salvage

De Stichting Salvage behartigt de belangen van gedupeerden nadat een calamiteit heeft plaats gevonden en zorgt voor de salvage.

Begrip over de inboedelverzekering omschreven in februari 2017. Laatst gewijzigd op 15 februari 2017.