Opstalverzekeringen van Avéro Achmea

Ongeveer 200 jaar geleden is verzekeraar Avéro Achmea ontstaan. Toen al verzekerde men zich tegen bepaalde risico’s. Avéro is onderdeel van Achmea, één van de grootste financiële dienstverleners in de Benelux.
Avéro Achmea

Avéro biedt financiële producten aan op het gebied van leven, pensioen, schade en sociale zekerheid. De verzekeraar verkoopt haar producten niet zelf, maar werkt uitsluitend met onafhankelijke adviseurs. Schade kan men 24 uur per dag, 7 dagen in de week online melden. Ook declareren kan eenvoudig online. Avéro Achmea biedt ook verschillende opstalverzekeringen aan.

Avéro opstalverzekering
De Avéro opstalverzekering is onder meer onderdeel van een woonhuis- en opstalverzekering. Hierdoor is het woonhuis en de inboedel verzekerd binnen één verzekering. Daarnaast kan de opstalverzekering ook als los product worden afgesloten of in combinatie met andere verzekeringen. Bij meerdere verzekeringen profiteert de verzekerde van pakketkorting.

Voor de Avéro opstalverzekering geldt een all risk dekking. De standaard verzekerde som is € 350.000,- of lager, maar kan eventueel verder uitgebreid worden. Daarnaast biedt de verzekeraar premiekorting als er een inbraakbeveiliging met het politiekeurmerk ‘Veilig Wonen’ aanwezig is.

Avéro All risk dekking
Met de opstalverzekering met all risk dekking is men verzekerd voor alle mogelijke situaties, bijvoorbeeld kosten die gemaakt worden om grotere schade te voorkomen of te beperken. Ook schade door brand, storm of waterschade worden door de verzekeraar vergoed. De opstalverzekering dekt geen schades door aardbevingen, overstromingen, oorlogsgeweld en atoomkernreacties.