Opstalverzekeringen van Ditzo

Ditzo is een vrij nieuwe verzekeraar die in 2007 werd opgericht. De verzekeraar is een label van ASR Verzekeringen. Ditzo biedt haar klanten de mogelijkheid om via internet zelf verzekeringen samen te stellen en af te sluiten.
Ditzo

De Ditzo verzekeringen zijn onderverdeeld in verschillende onderwerpen: zorg, aansprakelijkheid, woonhuis, auto, reis en inboedel. Daarbij verzekert de opstalverzekering het woonhuis voor schade door brand, lekkage, inbraak of slecht weer. Daarnaast is de verzekeraar 24/7 bereikbaar voor schade en regelt vervangende woonruimte bij nood. Ook biedt Ditzo garantie tegen onderverzekering.

Ditzo Extra dekking
De Ditzo opstalverzekering met extra uitgebreide dekking verzekert het woonhuis voor plotselinge en onvoorziene (totaal)schade. De verzekeraar keert bij totaalverlies een bedrag uit op basis van de herbouwwaarde. De uitgebreide dekking vergoedt schade door brand, natuur, storm, diefstal, beroving, vandalisme, stoom, water, roet, rook en olie. Ook extra kosten die gemaakt worden om aan bouwvoorschriften te voldoen en het opsporen van een lek zijn verzekerd.

Ditzo All risk dekking
Als woningeigenaren zich willen beschermen tegen de financiële gevolgen van vrijwel alle schades aan een woonhuis is de opstalverzekering met all risk dekking een goede optie. Met deze verzekering is de woning verzekert voor alle mogelijke schades. Schade door catastroferisico’s en opzet worden niet vergoed door de verzekeraar. Ook schades door strafbare activiteiten, slecht onderhoud of ondeskundige werkzaamheden vallen niet onder deze verzekering.

Eigen risico
Voor stormschade geldt een vast eigen risico van € 375,- per gebeurtenis. Voor alle andere schades kan er gekozen worden uit verschillende eigen risico’s. Hoe hoger het eigen risico, hoe lager de premie.