Opstalverzekeringen van Turien & Co.

Turien & Co. heeft bijna 100 jaar ervaring in verzekeringen. De verzekeringen van Turien & Co zijn niet direct via Turien af te sluiten, maar worden aangeboden door ruim 1.400 assurantieadviseurs.
Turien & Co.

Turien & Co. biedt een uitgebreid pakket aan verzekeringsproducten, waaronder auto-, zorg- en opstalverzekeringen. De verzekeraar richt zich daarmee op particuliere en zakelijke klanten. De Turien & Co opstalverzekering wordt afgesloten met drie verschillende dekkingsvarianten: Primair, Prima en Premium. De opstalverzekering biedt niet alleen financiële bescherming voor het woonhuis, maar ook bijgebouwen, de tuin, glas en de fundering. Daarnaast biedt de verzekeraar een schadeservice die 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar is.

Turien & Co opstalverzekering Primair
Voor de meest voorkomende schades aan het woonhuis verzekeren woningeigenaren zich met een opstalverzekering met Primair dekking. De verzekering vergoed bij schades door brand, storm, water en diefstal. De minimumpremie bedraagt € 30,- en het eigen risico is bij stormschade € 200,- per gebeurtenis. Vervanging van sloten wordt vergoed tot een bedrag van € 500,-.

Turien & Co opstalverzekering Prima
De Prima opstalverzekering biedt een all risk dekking. Hierin zijn alle mogelijke schades opgenomen, inclusief de schades die genoemd zijn voor de Primair dekking. De minimumpremie bedraagt € 50,- en het eigen risico is bij stormschade € 100,- per gebeurtenis. Vervanging van sloten wordt vergoed tot € 750,-. Daarnaast heeft men recht op een premieretour van 20% na drie schadevrije jaren.

Turien & Co opstalverzekering Premium
Ook de Premium opstalverzekering van Turien & Co biedt een all risk dekking. Het verschil tussen Prima en Premium is dat men bij Premium geen eigen risico betaalt bij stormschade. Daarnaast wordt het vervangen van sloten vergoed tot een bedrag van € 1.000,-. De premie van deze opstalverzekering ligt ook hoger dan die met een Prima dekking.