Is een zorgverzekering verplicht?

Sommige mensen vragen zich af of een zorgverzekering verplicht is in Nederland. Is een zorgverzekering nu eigenlijk wél of niet verplicht?

De basisverzekering is verplicht voor iedereen die woont of werkt in Nederland. De basisverzekering vergoedt de standaardkosten van bijvoorbeeld het ziekenhuis. Een aanvullende verzekering, voor bijvoorbeeld de tandarts, is echter niet verplicht. De basisverzekering is verplicht voor:

  • Personen die in Nederland wonen
  • Personen die in Nederland werken en hier loonbelasting betalen
  • Personen die in Nederland komen wonen, ook al hebben zij een ziektekostenverzekering in het buitenland
  • Personen die in Nederland verzekeringsplichtig zijn, maar in het buitenland wonen

Uitzonderingen
Een aantal groepen is niet verplicht een zorgverzekering af te sluiten:

  • Militairen die in dienst zijn
  • Personen met gemoedsbezwaren: personen die op grond van hun levensovertuiging bezwaar hebben tegen het afsluiten van een ziektekostenverzekering
  • Gedetineerden tijdens detentie
  • Personen die in het buitenland werken
  • Studenten uit het buitenland jonger dan 30 jaar die alleen voor hun studie tijdelijk wonen in Nederland

Zorgverzekering voor kind
Je betaalt geen premie voor de basisverzekering van kinderen beneden de 18 jaar, maar zij dienen wel verzekerd te zijn. Binnen vier maanden na de geboorte van je kind, moet je je kind inschrijven bij een zorgverzekeraar.

Waar heb je recht op?
Het afsluiten van een basisverzekering is verplicht wanneer je werkt of woont in Nederland. De standaardkosten van bijvoorbeeld de huisarts worden gedekt door de basisverzekering, daar heb je dus recht op. Het basispakket voor gezondheidszorg is bijna gelijk aan het voormalige ziekenfondspakket. Je mag vaak zelf een zorgverzekeraar kiezen. Eventueel kan een aanvullende verzekering worden afgesloten bij dezelfde of een andere verzekeraar.

In principe krijgt iedereen noodzakelijke medische zorg. Onafhankelijk van de oorzaak van het letsel of de aandoening. Dat geldt ook voor iemand dit zelf heeft veroorzaakt door ongezond of 'roekeloos' te leven.

Vraag over zorgverzekering met betrekking tot algemeen beantwoord in juli 2014. Laatst gewijzigd op 1 juli 2014.