AFM

De Autoriteit Financiële Markten houdt toezicht op het gedrag van financiële dienstverleners in Nederland.

De financiële dienstverlening is gebaseerd op vertrouwen. Mensen brengen hun geld naar de bank of sluiten een verzekering af, maar daarmee kopen ze niets tastbaars. Bovendien kunnen sommige financiële zaken behoorlijk ingewikkeld zijn. Consumenten weten lang niet alles en moeten kunnen vertrouwen op een eerlijk advies van de experts, als ze daarom vragen.

Ook is het belang van de financiële wereld groot. Wat zou er gebeuren als banken en verzekeraars instorten? Dat zou een enorme chaos geven en veel problemen.

Niet voor niets is er veel geregeld omtrent het toezicht op de financiële dienstverlening. Daarvoor hebben we De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

De AFM houdt zicht bezig met het gedragstoezicht op de financiële instellingen in Nederland. Dat gaat dan om het gedrag van banken en verzekeraars (aanbieders), maar zeker ook van adviseurs en bemiddelaars. Werken ze eerlijk en transparant? Houden ze zich aan de regels van de Wet op het financieel toezicht (Wft)? Handelen ze wel in het belang van hun klanten, ofwel: houden ze zich aan hun zorgplicht?

De AFM is onafhankelijk, maar valt wel onder de politieke verantwoordelijkheid van het ministerie van Financiën.

Begrip omschreven in juni 2013. Laatst gewijzigd op 3 april 2014.