DNB

De Nederlandsche Bank is verantwoordelijkheid voor een deel van het toezicht op de financiële markten in ons land.

De financiële dienstverlening is gebaseerd op vertrouwen. Mensen brengen hun geld naar de bank of sluiten een verzekering af, maar daarmee kopen ze niets tastbaars. Bovendien kunnen sommige financiële zaken behoorlijk ingewikkeld zijn. Consumenten weten lang niet alles en moeten kunnen vertrouwen op een eerlijk advies van de experts, als ze daarom vragen.

Ook is het belang van de financiële wereld groot. Wat zou er gebeuren als banken en verzekeraars instorten? Dat zou een enorme chaos geven en veel problemen. Niet voor niets is er veel geregeld omtrent het toezicht op de financiële dienstverlening. Daarvoor hebben we De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

DNB is verantwoordelijk voor het zogeheten 'prudentieel toezicht'. Dat houdt in dat ze controleert of banken en verzekeraars, en pensioenfondsen, wel aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen. Ze kijken naar de cijfers. DNB verstrekt hen ook vergunningen. Bovendien voert DNB het depositogarantiestelsel uit. Dat is de garantie de rekeninghouders hebben op het geld dat ze bij een bank hebben gestald.

Begrip omschreven in juni 2013. Laatst gewijzigd op 9 juli 2015.