Assurantiebelasting

Over de premie van een verzekering moet vaak belasting betaald worden. Dit noemen we assurantiebelasting.

In ons land hebben we een wet die heet Wet op belastingen van rechtsverkeer. Eén van de belastingen die in deze wet geregeld zijn, is de assurantiebelasting.

Assurantiebelasting betalen we over de premie van de meeste verzekeringen (inclusief de poliskosten). De belasting betaal je in de totaalpremie aan de verzekeringsmaatschappij. De verzekeraar zorgt er dan voor dat het afgedragen wordt aan de Belastingdienst.

Jarenlang was de assurantiebelasting 7%. In 2008 werd dat verhoogd naar 7,5%. Vervolgens ging de heffing per 1 maart 2011 verder omhoog naar 9.7%. De bedoeling was om dit per 1 januari 2015 terug te brengen tot 9,5%. Dat is alweer achterhaald: per 1 januari 2013 is het percentage van de assurantiebelasting gelijkgetrokken met de btw: 21%.

Assurantiebelasting betalen we niet over alle verzekeringspremies. De volgende verzekeringen vallen er buiten:

 • transportverzekeringen
 • herverzekeringen
 • verzekeringen die te maken hebben met dood, leven of welzijn van de mens, zoals:
  • levensverzekeringen
  • uitvaartverzekeringen
  • overlijdensrisicoverzekeringen
  • arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
  • zorgverzekeringen

Over de premie voor onze dagelijkse schadeverzekeringen, zoals de autoverzekering, inboedelverzekering, opstalverzekering, aansprakelijkheidsverzekering en reisverzekering betalen we dus wél assurantiebelasting.

Begrip omschreven in januari 2013. Laatst gewijzigd op 26 februari 2015.