Poliskosten

Bij het afsluiten van een verzekering krijg je te maken met administratiekosten, de zogeheten poliskosten. Deze kosten brengt de verzekeraar in rekening aan de verzekerde bovenop de premie.

Poliskosten zijn een soort administratiekosten die je moet betalen voor het opmaken van de polis. Te denken valt aan papierkosten, opmaakkosten, printkosten etc. Bij het afsluiten van een verzekering worden deze kosten in rekening gebracht. Ook bij het doorvoeren van een wijziging dien je deze kosten meestal zelf te betalen. Poliskosten maken naast de premie en assurantiebelasting deel uit van het uiteindelijke bedrag dat je betaalt voor een verzekering.

Verzekeraars bepalen zelf de hoogte van de poliskosten. Vaak liggen de kosten tussen de 5 en 10 euro. Bij het afsluiten van een autoverzekering worden er hogere bedragen in rekening gebracht dan bij andere verzekeringen, dit omdat de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW) bij het aanmelden van een auto kosten in rekening brengt. De meeste verzekeraars hanteren hetzelfde systeem, doorgaans worden dan ook vaak gelijkwaardige poliskosten gerekend. Een aantal verzekeraars berekenen (deels) deze kosten niet, hier kan men dan reclame mee maken.

Begrip omschreven in november 2014. Laatst gewijzigd op 17 maart 2015.