Catastroferisico

Een catastroferisico is het risico op schade van uitzonderlijke omvang dat wordt veroorzaakt door een catastrofe. Een ander woord voor catastroferisico is calamiteitenrisico.

Een catastrofe is een ramp van een dusdanige omvang dat je hoopt dit nooit mee te maken. Catastrofes kunnen namelijk desastreuze gevolgen hebben. Voorbeelden zijn aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, overstromingen en oorlogen. Vaak ben niet alleen jij, maar zijn ook meerdere klanten van jouw verzekeraar slachtoffer.

Een individuele verzekeraar heeft niet de financiële middelen om schades van een dergelijke omvang te kunnen vergoeden. De overheid heeft daarom de Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen (Wts) in het leven geroepen. Per ramp wordt bepaald of slachtoffers hier gebruik van kunnen maken.

Overzicht per verzekering

Inboedel- en opstalverzekering

Zowel een catastrofe die veroorzaakt wordt door de natuur als door menselijk handelen zijn meestal uitgesloten van dekking op deze verzekeringen. Schade door brand of ontploffing als gevolg van een overstroming of aardbeving is echter op de meeste inboedel- en opstalverzekeringen wel gedekt. We raden je in ieder geval aan de polisvoorwaarden goed door te lezen en contact op te nemen met je verzekering.

Motorrijtuigenverzekering

De meeste beperkt en volledige casco verzekeringen bieden een dekking voor schade als gevolg van een catastrofe.

Aansprakelijkheidsverzekering

Ook bij deze verzekering is er sprake van dekking. Wel is het zo dat moeder natuur geen verzekering heeft afgesloten en die dus ook niet aansprakelijk kan worden gesteld om de schade te verhalen.

Wel of geen dekking

Ondanks dit overzicht adviseren wij je om in een dergelijke situatie contact op te nemen met je verzekeraar. Zij kunnen jou op zo’n moment verder helpen en uitzoeken wat wel of niet gedekt is.

Begrip omschreven in mei 2017. Laatst gewijzigd op 24 mei 2017.