Polisvoorwaarden

De polisvoorwaarden maken onderdeel uit van de polis die de verzekeraar afgeeft. Bij elke verzekering die je afsluit, krijg je deze voorwaarden thuis of digitaal toegestuurd.

De polisvoorwaarden (oftewel verzekeringsvoorwaarden) maken samen met het polisblad onderdeel uit van de verzekeringsovereenkomst die je met de verzekeraar hebt afgesloten. De polisvoorwaarden bevatten een grote hoeveelheid informatie waarin alle voorwaarden van de verzekering vermeld staan. Er staat in vermeld wat je plichten zijn als verzekerde, maar ook op welke dekkingen je recht hebt. Er staat ook in hoe hoog de premie is die je dient te betalen en de hoogte van het eigen risico.

Verdiepen in polisvoorwaarden
Bijna bij elke verzekering ontvang je de polisvoorwaarden met het polisblad thuis, nadat je de verzekering hebt aangevraagd. Uiteraard kun je de polisvoorwaarden ook vooraf (digitaal) opvragen. Zo kun je inzien welke rechten en plichten je hebt als verzekerde. Het is alvorens het afsluiten van een verzekering belangrijk om je goed te verdiepen in de polisvoorwaarden. Wanneer je dit namelijk niet doet en je blind vertrouwt op de voorwaarden, dan kom je later misschien voor een onaangename verassing te staan.

Uitzonderlijke gevallen
In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om af te wijken van de polisvoorwaarden. Bij de zorgverzekering kan er namelijk voor gekozen worden om het eigen risico te verhogen om zo de maandelijkse premie te verlagen. Hoewel er in de polisvoorwaarden een bepaald minimumbedrag als eigen risico is opgenomen, is het dus in overleg met de zorgverzekeraar toch mogelijk om hiervan af te wijken. Voor overige poliswaarden is het (bijna) onmogelijk om ervan af te wijken. Ook bij het vergelijken van autoverzekeringen is het verstandig de polisvoorwaarden vooraf goed door te nemen. Een goedkope autoverzekering wil namelijk niet altijd even gunstig zijn.

Begrip omschreven in februari 2015. Laatst gewijzigd op 21 april 2015.