Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV)

Het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit, afgekort CBV genoemd, ondersteunt verzekeraars in de strijd tegen alle vormen van verzekeringscriminaliteit waaronder fraude.

Het CBV is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Samen met verzekeraars werken zij aan bijvoorbeeld beleidsontwikkeling in de strijd tegen verzekeringscriminaliteit, maar bieden zij bijvoorbeeld ook operationele dienstverlening aan individuele maatschappijen. Een voorbeeld van een dergelijke samenwerking tussen het CBV en verzekeraars is het lik-op-stuk beleid dat in de zomer van vorig jaar werd geïntroduceerd.

Wanneer een verzekeraar een fraudeur heeft opgespoord naar aanleiding van bijvoorbeeld een valse claim, melden zij dit bij het CBV. Het CBV registreert dit in een databank zodat iedere verzekeraar op de hoogte is.

Begrip omschreven in september 2017. Laatst gewijzigd op 18 september 2017.