Gezondheidsverklaring

In een gezondheidsverklaring moet de verzekerde vragen beantwoorden over zijn gezondheid.

Wie een verzekering afsluit die uitkeert bij overlijden, krijgt van de verzekeringsmaatschappij meestal een gezondheidsverklaring voorgelegd. Dat is een vragenlijst, waarop de verzekerde (degene wiens leven verzekerd is) informatie moet geven over zijn gezondheid.

Door de antwoorden op deze gezondheidsvragen te beoordelen, bepaalt de verzekeraar hoe hoog het risico is dat de verzekerde komt te overlijden. Als dat gebeurt, moet de maatschappij immers uitkeren. Bij een verhoogd overlijdensrisico kan de verzekeringsmaatschappij de aanvraag voor de verzekering afwijzen. Of accepteren met afwijkende voorwaarden, zoals een hogere premie.

Het is belangrijk dat de gezondheidsverklaring altijd naar waarheid wordt ingevuld. Mocht er iets verzwegen worden en net dát is (mede) de oorzaak van het overlijden, dan kan dat problemen opleveren bij de uitkering van de verzekering. Die problemen wil je niet: je sluit immers een verzekering af om je nabestaanden een stuk financiële zekerheid te geven!

Begrip omschreven in april 2013. Laatst gewijzigd op 14 mei 2014.