Molest

Molest is als standaard uitsluiting opgenomen in de dekking van verzekeringen. Het gaat om schade die is ontstaan in conflictsituaties zoals oorlogen, opstanden en onlusten.

Molest schade is schade die niet kan worden gedekt door de verzekeraar. Er zijn flink wat vormen van molest te onderscheiden. In sommige gevallen is het niet mogelijk om je tegen molest schade te verzekeren. Mocht je toch te maken krijgen met molest schade, dan zal de verzekeraar in veel gevallen de schade niet vergoeden. Eventueel kun je jezelf bij autoschade of schade in het verkeer nog wenden tot het waarborgfonds. Daar kun je een claim indienen in de hoop dat de schade alsnog wordt vergoed.

Niet allemaal vallen ze onder de uitsluiting van verzekeraars. Een aantal valt wel onder de uitsluiting, onder andere:

 • Gewapende conflicten
 • Burgeroorlog
 • Lock-out
 • Bedrijfsbezetting
 • Model Actie
 • Opstand
 • Terrorisme
 • Sabotage
 • Vordering
 • Werkstaking
 • Rellen
 • Binnenlandse onlusten
 • Oproer
 • Muiterij

Natuurrampen:

 • Aardbevingen
 • Vulkanische uitbastingen
 • Overstromingen
 • Atoomkernreacties

Begrip omschreven in januari 2013. Laatst gewijzigd op 12 maart 2015.