Non-contributionclausule

De non-contributionclausule, ook wel de na-u-clausule genoemd, wordt vaak gehanteerd bij reisverzekeringen en rechtsbijstandverzekeringen. Er wordt alleen schade vergoed wanneer dit niet door andere verzekeringen wordt gedaan.

Met de non-contributionclausule bepaalt de verzekeraar geen dekking te verlenen als de schade onder een andere verzekering kan worden gedekt, al dan niet van oudere datum. Er wordt dan dus afgeweken van de wettelijke verdeling en de keuzevrijheid van de verzekerde wordt beperkt.

Wanneer de andere verzekering niet zal vergoeden, zal de verzekeraar van onderhavige verzekering zelf vergoeden. De onderhavige verzekering geeft in dit geval een secundaire dekking.

Indien beide verzekeringen een dergelijke bepaling hanteren, heffen ze elkaar op en is de wettelijke dekking weer van toepassing.

Begrip omschreven in november 2014. Laatst gewijzigd op 5 november 2014.