Ontbindende voorwaarden

Ontbindende voorwaarden zijn afspraken die vastgelegd zijn in jouw overeenkomst met de verzekeraar waar jij je als verzekerde aan moet houden. Doe je dit niet, dan wordt je verzekering beëindigt.

Bij het afsluiten van een verzekering gaan jij en de verzekeraar een contract aan. In dit contract staan ontbindende voorwaarden waaraan jij je moeten houden. Doe je dit niet, dan mag de verzekeraar de overeenkomst beëindigen en ben je niet meer verzekerd. Een voorbeeld van zulke ontbindende voorwaarden is bijvoorbeeld het betalen van premie. Iedere soort verzekering kent ontbindende voorwaarden en deze zijn altijd terug te vinden in je polisvoorwaarden.

Begrip omschreven in oktober 2017. Laatst gewijzigd op 4 oktober 2017.