Productwijzer

Als je een verzekering afsluit, wil je graag duidelijke informatie. Ben jij bang dat alle informatie die je krijgt 'gekleurd' is door de verzekeringsmaatschappij? Dan bieden de productwijzers van het Verbond van Verzekeraars uitkomst.

De productwijzer geeft objectieve, onafhankelijke en algemene informatie over verzekeringsproducten. Dus niet over de specifieke autoverzekering van een bepaalde verzekeraar, maar van de autoverzekering in het algemeen. Productwijzers geven antwoord op een aantal vragen. En helpen je bij het afsluiten van een verzekering. De productwijzers worden geschreven door het Verbond van Verzekeraars.

Er staat bijvoorbeeld in welke risico's een verzekering dekt, welke factoren meespelen bij het bepalen van de premie, wat je van de verzekeraar kunt verwachten en wat jouw eigen verplichtingen zijn. Kortom, in een productwijzer lees je de belangrijkste kenmerken van een verzekering. Houd er wel rekening mee dat in de productwijzers vaak alleen algemene informatie staat vermeld. Iedere verzekeraar heeft zijn eigen polisvoorwaarden en premie. Het is daarom zinvol de producten van verschillende verzekeraars met elkaar te vergelijken.

Begrip omschreven in maart 2013. Laatst gewijzigd op 17 maart 2015.