1,1 miljoen consumenten kozen voor andere zorgverzekering

De definitieve cijfers van het aantal consumenten dat voor een andere zorgverzekering heeft gekozen zijn bekend geworden. In totaal blijken er ongeveer 1,1 miljoen personen naar een andere verzekeraar te zijn overgestapt.
Meer dan één miljoen verzekerden wisselden van zorgverzekering

Meer dan één miljoen verzekerden wisselden van zorgverzekering

In de eerste maand van dit jaar zijn er al voorlopige cijfers gepubliceerd over het aantal overstappers van zorgverzekering. Zorgverzekeraars Nederland en informatiecentrum voor de zorg Vektis hebben nu de definitieve cijfers naar buiten gebracht.

Daling aantal overstappers zorgverzekering

In het begin van het jaar leek het erop dat 5,7 procent een overstap naar een andere verzekeraar had gemaakt. Dat percentage is nu definitief vastgesteld op 6,5 procent. Dat is een daling, want in 2013 stapte nog 7,2 procent over naar een andere zorgverzekeraar om daar de zorgverzekering af te sluiten.

Er werd na de bekendmaking van de premies in 2013 verwacht dat er sprake zou zijn van een recordaantal overstappers. Die verwachting blijkt niet uitgekomen, er is zelfs sprake van een daling. Een van de oorzaken van het beperkte aantal overstappers wordt verklaard uit de premiedalingen die de zorgverzekeraars voor de basisverzekering hebben doorgevoerd.

Minder aanvullende zorgverzekeringen

Vektis heeft niet alleen de cijfers van het aantal overstappers berekend, maar ook gekeken naar het aantal verzekerden dat koos voor een aanvullende zorgverzekering. In 2013 koos 14,3 procent van de verzekerden uitsluitend voor een basispakket zonder aanvullende zorg en dat aantal is in 2014 gestegen tot 15,5 procent. Dat betekent dus dat er minder personen voor een aanvullende zorgverzekering hebben gekozen.

Driekwart stapt niet over

Uit de cijfers van Vektis blijkt verder dat sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006 ongeveer driekwart van alle verzekerden in Nederland nog nooit naar een andere zorgverzekeraar is overgestapt. Het zijn vooral senioren die in dunbevolkte gebieden wonen die geen heil zien in het overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Dat kan onder meer te maken hebben met de hogere zorgkosten waar ouderen mee geconfronteerd worden.

Opvallend is dat meer dan driehonderdduizend verzekerden die minimaal drie keer van zorgverzekering zijn veranderd vaak hogere kosten hebben. Bijvoorbeeld met betrekking tot verloskunde, GGZ en kraamzorg. Deze groep overstappers is relatief jong en bestaat in de meerderheid uit vrouwen die in een stad wonen.

Vrije keuze zorgverzekering

Doordat de verzekeraars de premie voor de basisverzekering voor dit zorgverzekeringsjaar hebben verlaagd, zijn er minder consumenten geneigd geweest om op zoek te gaan naar een goedkopere zorgverzekering. Wie van plan is om het komende jaar over te stappen kan uiteraard wel weer op de hoogte van de premie letten, maar ook op een ander belangrijk aspect.

Als er waarde wordt gehecht aan een vrije zorgkeuze dan is dat namelijk een belangrijk punt om voor het overstappen van zorgverzekering op te letten. Om van een zo laag mogelijke premie te profiteren kan bij het overstappen de keuze worden gemaakt voor het hoogste vrijwillig eigen risico.

Het moment van overstappen duurt nog even, want pas in het najaar worden de nieuwe premies voor de zorgverzekeringen weer door de verzekeraars bekendgemaakt.

Gepubliceerd op 16 april 2014 om 15:17 uur in de categorie zorgverzekering. Geactualiseerd op 2 juli 2014 om 12:25 uur.