Eigen risico

Een eigen risico is een bepaald bedrag dat je eerst zelf moet betalen voor je een (aanvullende) vergoeding krijgt.

Wanneer je een zorgverzekering afsluit kom je al snel het begrip 'eigen risico' tegen. Er zijn twee soorten eigen risico’s, een verplicht eigen risico en een vrijwillig eigen risico (is bovenop het verplichte eigen risico). Een verplicht eigen risico is door de overheid bepaald en is bij alle verzekeraars even hoog. Wanneer je 18 jaar of ouder bent, heb je een verplicht eigen risico voor de basisverzekering. Het verplicht eigen risico voor 2017 blijft gelijk aan 2016 en komt uit op 385 euro. Voor 2015 werd het verplicht eigen risico vastgesteld op 375 euro, voor 2014 op 360 euro en voor 2013 op 350 euro.

Daarentegen is een vrijwillig eigen risico, zoals je waarschijnlijk wel zult begrijpen, niet verplicht. Wanneer je niet voor een vrijwillig eigen risico kiest, bedraagt de hoogte ervan 0 euro. Wanneer je wel kiest voor een vrijwillig eigen risico, hoef je minder premie te betalen.

Besparen op je zorgverzekering
Het eigen risico kun je dus ook verhogen, de zorgverzekeraar geeft dan korting op jouw zorgverzekering. Deze korting is per verzekeraar verschillend. Als je gezond bent en dus weinig gebruikt maakt van 'zorg', kun je op die manier flink besparen op je zorgverzekering. Wanneer je wel eens naar het ziekenhuis moet of veelvuldig gebruikt maakt van medicijnen, dan kan een verhoogd eigen risico nadelig zijn.

Uitzonderingen eigen risico zorgverzekering
In een aantal gevallen hoef je niet eerst zelf de kosten voor zorg te betalen. Er zijn een aantal uitzonderingen voor het verplichte eigen risico van de basisverzekering in 2014:

  • kosten van de huisarts;
  • verzekerden jonger dan 18 jaar;
  • tandartskosten voor verzekerden jonger dan 18 jaar;
  • kosten verloskundige zorg en kraamzorg;
  • nationale bevolkingsonderzoeken (bijvoorbeeld het borstkankeronderzoek);
  • vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering;
  • de griepprik (voor risicogroepen);
  • bruikleen middelen van thuiszorg;
  • nacontrole van nier- en leverdonoren;
  • ketenzorg via de huisarts (diabetes behandelingen).

Veelgestelde vragen

Begrip over de zorgverzekering omschreven in augustus 2014. Laatst gewijzigd op 14 november 2016.