Tot 30 procent foutieve klantgegevens bij verzekeraars

Databases met klantgegevens van verzekeraars blijken in veel gevallen incomplete, foutieve informatie van verzekerden te bevatten. In voorkomende situaties kan het foutpercentage oplopen tot 30 procent.
Verkeerde registratie klantgegevens kost verzekeraars geld en klanten

Verkeerde registratie klantgegevens kost verzekeraars geld en klanten

In een whitepaper die is uitgebracht door Human Inference blijkt dat databases van verzekeraars veelal foutieve klantgegevens bevatten. De foutieve informatie heeft onder meer betrekking op onvolledige gegevens, maar ook op doublures en inconsistentie tussen gegevens.

Foutieve klantdata
Er zijn verzekeringsbedrijven die tot 30 procent aan foutieve klantdata geregistreerd hebben staan. Het gaat dan vooral om verzekeraars die over slecht onderhouden systemen beschikken. Zelfs databasis die wel op regelmatige basis worden onderhouden en opgeschoond bevat nog altijd fouten met een gemiddelde tussen de 2 en 10 procent.

De databases met onvolledige of foutieve gegevens van verzekerden zorgen ervoor dat er sprake is van hoge kosten. Human Inference stelt zelfs dat de kosten door de slechte kwaliteit van data op jaarbasis tot in miljoenen euro’s kan oplopen.

Vervuiling van databases
Er kunnen allerlei redenen worden aangevoerd die een oorzaak vormen van de vervuiling van databases van verzekeraars. Het ontbreken van een controle op de invoer van gegevens kan een reden zijn, maar ook een verhuizing of het verkeerd registreren van persoonlijke informatie van verzekerden zorgt voor foutieve gegevens.

Een vervuilde database kost de verzekeraar geld en bovendien is de consument er niet mee gediend. Zo benaderen verzekeraars consumenten op basis van de informatie uit de database en als die gegevens niet kloppen, dan wordt de klant niet op basis van de juiste informatie benaderd. Dat kan leiden tot het verlies van imago en van klanten.

Een verzekerde die meerdere keren op basis van verkeerde gegevens door de verzekeraar wordt benaderd, gaat zich daaraan ergeren. De klant kan door deze ergernis besluiten over te stappen naar een andere verzekeraar, maar de ergernis bijvoorbeeld ook delen met andere consumenten. Bijvoorbeeld door het ongenoegen over de verzekeraar op social media te uiten.

Klantbehoud belangrijk
Klanten stellen steeds meer eisen ten aanzien van de verzekeraar en stappen eenvoudig over als het verzekeringsbedrijf niet aan de verwachtingen voldoet. Het is voor verzekeringsbedrijven vaak gunstiger om bestaande klanten tevreden te houden en hen aan zich te binden in vergelijking met het steeds moeten aantrekken van nieuwe klanten.

Klanten hechten aan bepaalde zaken een grote waarden. Zo is het voor consumenten belangrijk dat de verzekeraar een goede service biedt. Ook vertrouwen en transparantie staan bij de consumenten hoog in het vaandel. Als een verzekeraar daar niet aan voldoet, dan zal het lastig zijn om deze klanten te behouden.

Het is voor verzekeraars dan ook van groot belang om ervoor te zorgen dat de klantgegevens correct staan vermeld in de databases. Bij verzekeringsbedrijven is het vaak zo dat de informatie in diverse systemen wordt vastgelegd. Investeren in de kwaliteit van de registratie van gegevens van verzekerden biedt daarvoor uitkomst. Zo kunnen klanten op een correcte manier worden benaderd en is er voor de consument minder snel aanleiding om naar een andere verzekeraar over te stappen.

Gepubliceerd op 16 mei 2014 om 12:15 uur.