40% schadeclaims autoverzekering als gevolg van achteruit parkeren

Er is een onderzoek uitgevoerd door Allianz Centrum voor Techniek en Auto-onderdelenfabrikant Continental AG. Daaruit is gebleken dat van alle aansprakelijkheidsclaims via de autoverzekering maar liefst 40% te wijten is aan het parkeren.
Parkeren grootste oorzaak van schadeclaims autoverzekering

Parkeren grootste oorzaak van schadeclaims autoverzekering

Bij het ontstaan van autoschade zijn het parkeren en manoeuvreren een van de belangrijkste oorzaken. Opvallend is dat het vooral ouderen zijn die ongelukken veroorzaken. In de leeftijdsgroep van 65 jaar en ouder ontstaan er drie keer zo vaak ongelukken bij het parkeren en manoeuvreren in vergelijking met de leeftijdsgroep tussen 24 jaar en 65 jaar. Het onderzoek richtte zich op parkeerhulpsystemen en ongelukken die tijdens het parkeren ontstaan. Daarbij zijn er in totaal 3.500 ongelukken met de auto geanalyseerd.

Stilstaande auto raken

Het raken van een stilstaande auto gebeurt opvallend veel tijdens het achteruit parkeren, maar ook ontstaat er door het onzorgvuldig parkeren in een aantal situaties letselschade. Dat is namelijk in 4 procent van de ongelukken met auto’s tijdens het parkeren het geval. Bij het achteruitrijden, ontstaat er het meeste letselschade, waarbij het vooral oudere voetgangers zijn die slachtoffer worden.

Het zijn vooral de bestuurders van wat grotere auto’s, zoals bestelwagens en SUV’s die vaker betrokken zijn bij parkeerongelukken. De automobilisten in de grotere auto’s kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor 30% van de parkeerongelukken. Een verklaring daarvoor kan de grootte van de wagen zijn, waardoor het zicht beperkter is en er meer inschattingsfouten worden gemaakt.

Vertrouwen op parkeerhulpsysteem

In veel auto’s is er tegenwoordig sprake van een parkeerhulpsysteem, maar het onderzoek heeft laten zien dat de huidige systemen nog niet volledig voldoen. Zo wordt er onder meer nog te weinig rekening gehouden met de zijkant van de wagen, waardoor gevaar niet altijd door de automobilist wordt opgemerkt. Daarbij vertrouwt de automobilist doorgaans nog te veel op het systeem dat hulp biedt bij parkeren zonder rekening te houden met de eigen inschatting van de situatie.

Allianz heeft op basis van de onderzoeksresultaten de conclusie getrokken dat de systemen voor hulp bij het parkeren nog niet leiden tot een vermindering van schadeclaims via de autoverzekering. Er wordt door automobilisten te weinig adequaat gereageerd als er zich onverwachte gebeurtenissen voordoen doordat er op het parkeersysteem wordt vertrouwd.

Autoverzekering zelfrijdende auto

Overigens is er wel vertrouwen bij Allianz dat er in de toekomst sprake zal zijn van een verminderde schadelast bij een verdere innovatie van hulpsystemen voor parkeren. Bovendien zal de komst van zelfrijdende auto’s eveneens invloed hebben op het beperken van de schadegevallen. Er is dan ook al sprake van een voorbereiding op de komst van zelfrijdende wagens doordat technische ontwikkelingen in de autobranche naar producten en diensten worden vertaald.

Allianz richt zich op wat de consument nodig heeft. Zo is er vorig jaar al een verzekering gekomen voor de op zonne-energie rijdende wagen. Op deze technische ontwikkeling is dan ook al ingespeeld en dat zal in de toekomst ook gelden als er zelfrijdende auto’s op de wegen gaan rijden. Allianz stelt zich dan ten doel om de eerste volledige zelfrijdende auto te verzekeren.

Gepubliceerd op 8 mei 2015 om 10:29 uur in de categorie autoverzekering.