7 procent van consumenten is bekend met Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Momenteel is slechts 7 procent van de consumenten in Nederland bekend met het bestaan van het Keurmerk Klantgericht Verzekeren. Het keurmerk staat voor kwaliteitsgarantie van de service en klantgerichtheid van verzekeraars.
Keurmerk Klantgericht Verzekeren met kwaliteitsgarantie voor verzekeraars

Keurmerk Klantgericht Verzekeren met kwaliteitsgarantie voor verzekeraars

De naamsbekendheid van het Keurmerk Klantgericht Verzekeren laat te wensen over, maar er worden stappen genomen om de bekendheid te vergroten. Op dit moment is slechts 7 procent van de Nederlanders van het bestaan van het keurmerk op de hoogte, maar daar zal in de toekomst verandering in komen.

Kwaliteitsgarantie
Verzekeraars die beschikken over het Keurmerk Klantgericht Verzekeren garanderen kwaliteit ten aanzien van de service en klantgerichtheid. Dat geldt overigens ook voor tussenpersonen die bijvoorbeeld namens een verzekeraar met het keurmerk een verzekering laten afsluiten.

Consumenten kunnen bij verzekeraars die over het keurmerk beschikken vertrouwen op een klantgerichte dienstverlening. Zo kan de verzekerde ervan op aan dat beloftes worden nagekomen en dat er een goede dienstverlening wordt geboden op het moment dat het nodig is.

Stichting toetsing verzekeraars
Het Keurmerk Klantgericht Verzekeringen wordt door de Stichting toetsing verzekeraars verstrekt. De stichting voert daartoe onder meer een controle uit naar de wijze waarop een verzekeraar informatie aan consumenten verstrekt. De norm is dat er duidelijke en eerlijke informatie wordt verstrekt over verzekeringen, waarbij met de doelgroep rekening wordt gehouden als er een verzekeringsproduct wordt ontwikkeld.

Organisaties die aan de kwaliteitsnormen van de Stichting toetsing verzekeraars voldoen kunnen in aanmerking komen voor het keurmerk. Ieder jaar worden de eisen scherper vastgesteld of volgt er een uitbreiding van de eisen.

Er wordt altijd op periodieke wijze een controle uitgevoerd om na te gaan of een verzekeraar met het keurmerk nog wel voldoet aan de normen en eisen die de stichting heeft gesteld. Als blijkt dat een verzekeraar niet aan de richtlijnen voldoet, dan kan het keurmerk worden ingetrokken. Door de herhaaldelijke controles kan de kwaliteit van het keurmerk worden gewaarborgd.

Kwaliteitsnormen
Ten aanzien van de klantgerichtheid moet een verzekeraar aan verschillende kwaliteitsnormen voldoen die in diverse prestatiegebieden worden omschreven. Zo moet de klant de verzekering kunnen begrijpen, maar moet de verzekering ook geschikt zijn voor de betreffende klant. Daarnaast dient er sprake te zijn van een optimale dienstverlening en zal de verzekeraar een kwaliteitssysteem moeten hebben.

Alle verzekeraars en bedrijven die namens de verzekeraar handelen en verzekeringen afsluiten kunnen het keurmerk aanvragen. Er zal dan een beoordeling van de stichting volgen om te zien of er aan alle eisen wordt voldaan.

Voordelen consument
Het Keurmerk Klantgericht Verzekeren biedt de consument uiteraard meerdere voordelen. Zo kan de consument erop vertrouwen dat de verzekeraar met het betreffende keurmerk kwaliteit te bieden heeft en klantgerichtheid hoog in het vaandel heeft staan.

Als een consument een klacht heeft over een keurmerkhouder kan dat gemeld worden bij de stichting. Bij meerdere meldingen kan er aanleiding zijn om een tussentijdse beoordeling op te stellen. Ook indien er sprake is van onduidelijke communicatie of het niet nakomen van een belofte van de verzekeraar, kan de consument dit melden.

Gepubliceerd op 9 mei 2014 om 10:48 uur.