AFM kritisch over bemiddelen online vergelijkingssites

Vergelijkingssites die bemiddelen bij online dienstverlening zullen hiervoor een vergunning moeten aanvragen, zo stelt de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De toezichthouder ziet zich genoodzaakt de interpretatie van het begrip bemiddelen aan te scherpen en te verduidelijken.
AFM heeft begrip bemiddelen aangescherpt en stelt deadline vergunning

AFM heeft begrip bemiddelen aangescherpt en stelt deadline vergunning

De Autoriteit Financiële Markten wil de onduidelijkheid wegnemen over wanneer een vergelijkingssite bemiddelt. Veel online financieel dienstverleners vragen zich namelijk af wanneer er sprake is van bemiddelen. Door de digitalisering van de dienstverlening heeft de toezichthouder geconstateerd dat de interpretatie van het begrip ‘bemiddelen’ moet worden aangescherpt en verduidelijkt. Vergelijkingssites die bemiddelen moeten daarom een vergunning bij de AFM aanvragen.

Voorwaarden bemiddelen

Volgens de AFM is er in ieder geval sprake van bemiddeling als er meer dan alleen contactgegevens van een klant aan een aanbieder worden doorgegeven. Er is dan namelijk sprake van inhoudelijke betrokkenheid bij het tot stand komen van een overeenkomst. De AFM hanteert daarnaast nog twee voorwaarden:

  • De website vraagt andere relevante gegevens dan naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van een klant op en maakt op basis hiervan een vergelijking.
  • Er is een overeenkomst tussen een vergelijkingssite en een aanbieder, bemiddelaar of klant die tot doel heeft klant en aanbieder of bemiddelaar met elkaar in contact te brengen. Is er geen schriftelijke overeenkomst, dan is een betaling van een vergoeding een aanwijzing voor het bestaan van zo’n overeenkomst.

Deadline voor vergunning

Het aanscherpen van het begrip bemiddelen zorgt er voor dat de werkzaamheden van vergelijkingssites al snel als bemiddelen worden gekwalificeerd. De vergelijkingssites die bemiddelen krijgen tot 17 november 2014 de tijd om een vergunning bij de AFM aan te vragen. Financieel dienstverleners die het bericht van de toezichthouder onvoldoende serieus nemen worden gewaarschuwd: “Zonder vergunning mogen er via uw website geen bemiddelingsactiviteiten meer worden verricht”.

Daarnaast mogen vergelijkingssites die bemiddelen niet langer leadvergoedingen ontvangen voor producten die onder het provisieverbod voor financiële dienstverleners vallen. In het provisieverbod is namelijk opgenomen dat geldstromen tussen een aanbieder en een adviseur of bemiddelaar niet langer zijn toegestaan.

Gepubliceerd op 10 september 2014 om 15:33 uur.