'1 op de 4 banen binnen verzekeringssector verdwijnt door automatisering'

Binnen nu en 10 jaar zal één op de vier banen binnen de verzekeringssector verdwijnen. Dat voorspelt McKinsey & Co. naar aanleiding van onderzoek naar de impact van automatisering op de verzekeringsbranche. Verzekeraars hebben namelijk door verschillende IT-oplossingen straks veel minder mensen nodig.
Automatisering zorgt voor groot banenverlies binnen verzekeringssector

Automatisering zorgt voor groot banenverlies binnen verzekeringssector

De ontslagrondes in de financiële sector blijven elkaar in hoog tempo opvolgen. Recent liet verzekeraar Vivat op zijn website nog weten de komende drie jaar ruim 900 mensen op straat te zetten. Gevreesd wordt dat ook bij andere verzekeraars straks banen verdwijnen. De ontslagen zijn een logisch gevolg van het steeds verder automatiseren van activiteiten die nu nog door mensen worden gedaan. In het rapport ‘Automating the Insurance Industry’ van McKinsey & Co. wordt voorspeld dat straks één op de vier banen binnen de verzekeringsbranche verdwijnt.

Werknemers met digitale kennis

Het consultancybureau McKinsey & Company heeft onderzoek gedaan naar de impact van automatisering op West-Europese verzekeraars. In de komende 10 jaar zou het automatiseren van bepaalde activiteiten ervoor kunnen zorgen dat 25% van de full-time banen binnen de verzekeringssector anders wordt ingericht of zelfs volledig verdwijnt. McKinsey dringt er nu op aan dat verzekeraars de focus leggen op vernieuwing van hun activiteiten die in lijn liggen met de technologische vooruitgang. Daarnaast zouden verzekeraars zich moeten richten op werknemers met digitale kennis en vaardigheden op het gebied van geavanceerde analyses en Agile-softwareontwikkeling.

Banen verdwijnen binnen de verzekeringssector door automatisering

Eerder onderzoek van McKinsey Global Institute bracht aan het licht dat de overgrote meerderheid van beroepen door automatisering zal veranderen. Van alle werkzaamheden in de Verenigde Staten zou tot 45 procent, met de huidige technologie, al kunnen worden geautomatiseerd. Het onderzoek binnen de verzekeringsbranche werd gedaan onder West-Europese verzekeraars en ongeveer 20 verschillende bedrijfsfuncties. Sommige rollen zouden sterk verschillen, maar vooral administratieve functies zouden het straks moeten bekopen.

Big Data

Ook het gebruik van Big Data zal er wellicht komende jaren voor zorgen dat bepaalde bedrijfsfuncties overbodig worden. Leo De Boer, directeur van het Verbond van Verzekeraars, liet tijdens het congres ‘Big Data in de financiële sector’ weten dat verzekeraars wat moeten doen met Big data. “We moeten experimenteren en innoveren. Vooral omdat er hele mooie kansen liggen om klanten beter te bedienen en om de schadelast omlaag te brengen. Daar hebben zowel verzekeraars als verzekerden baat bij. Maar ook omdat nieuwe bedrijven er anders met de kansen vandoor gaan.”

“Mensen zullen steeds meer inzicht krijgen in bijvoorbeeld hun eigen gezondheid, weten straks meer dan de verzekeraar. Mensen die weinig risico lopen, zullen zich minder gaan verzekeren. Alleen de ‘slechte risico’s’ sluiten een polis. Zo ontstaat antiselectie, een bom onder het verzekeringsmodel", aldus de Boer.

Naast het gebruik van Big Data en het automatiseren van bepaalde activiteiten zouden bedrijven moeten vereenvoudigen. Het vereenvoudigen van bedrijven en de bijbehorende processen moeten leiden tot een wendbare organisatie die dichter bij de klant staat.

Gepubliceerd op 8 februari 2016 om 16:24 uur.