Polis

Een verzekering kun je niet aanraken, je koopt eigenlijk zekerheid. Wat je precies koopt, is vastgelegd in de polis. Deze verzekeringsovereenkomst kan schriftelijk of digitaal worden vastgelegd.

Een polis, ook wel verzekeringspolis, is tot nu toe eigenlijk altijd een stuk papier. Daarop staat wat er verzekerd is, hoeveel premie je daarvoor betaalt, en welke voorwaarden er van toepassing zijn. Die voorwaarden staan dan in aparte boekjes met vaak veel kleine lettertjes. Naast de voorwaarden kunnen er ook nog speciale clausules voor jouw verzekering gelden. Die staan dan ook op de polis vermeld.

Polissen mogen tegenwoordig ook digitaal worden afgesloten. Dan krijg je geen enveloppe met een papier meer in je brievenbus. In plaats daarvan krijg je een email met een document, dat je op je computer kunt opslaan. De verzekeraar dient de polis zo spoedig mogelijk af te geven. Vaak bestaat een polis uit een polisblad met bijlagen die de polisvoorwaarden en speciale clausules weergeven.

Doorgaans worden de volgende zaken op een polisblad weergegeven:

  • De gegevens van de verzekerde;
  • De gegevens van de verzekeraar(s);
  • De gegevens van de verzekeringnemer;
  • De omschrijving van het verzekerde risico;
  • De ingangsdatum van de verzekering;
  • De verzekeringsduur;
  • De hoogte van de premie;
  • Het verzekerde bedrag;
  • Het eventuele eigen risico.

Begrip omschreven in december 2012. Laatst gewijzigd op 12 maart 2015.