‘Basispakket zorgverzekering moet voor iedereen gelijk zijn’

De ongelijkheid in het basispakket van zorgverzekeringen moet verdwijnen. Apothekersorganisatie KNMP heeft hiervoor gepleit. De apothekersorganisatie wil dat er een einde komt aan de bevoegdheid van zorgverzekeraars om afzonderlijk te bepalen welke apotheekbereiding zij vergoeden en welke niet.
KNMP wil einde aan ongelijkheid in basispakket

KNMP wil einde aan ongelijkheid in basispakket

In Nederland kunnen zorgverzekeraars nog altijd afzonderlijk bepalen welke apotheekbereiding wordt vergoed en welke niet. Apothekersorganisatie KNMP vindt dat deze ongelijkheid in het basispakket moet verdwijnen. Verzekerden krijgen nu bij de ene verzekeraar wél de medicatie vergoed en bij de andere niet. Dit leidt tot onduidelijkheid en patiënten die van zorgverzekeraar wisselen kunnen zo voor onaangename verrassingen komen te staan. Voorwaarden voor vergoedingen moeten volgens KNMP dan ook gelijk worden getrokken tussen zorgverleners, patiënten- en consumentenorganisaties en zorgverzekeraars.

Uniforme voorwaarden en vergoedingen

De KNMP pleit er voor dat onder regie van het Zorginstituut Nederland landelijke afspraken worden gemaakt over uniforme voorwaarden en vergoedingen. In sommige gevallen komt het nu nog voor dat de zorgverzekeraar per individuele patiënt beoordeelt of apotheekbereiding wel of niet wordt vergoed. Die bevoegdheid van zorgverzekeraars om zelf te bepalen welke apotheekbereiding al dan niet vergoed wordt, moet volgens de apothekersorganisatie verdwijnen. Er moet volgens de organisatie dan ook een permanent overleg komen onder de regie van Zorginstituut Nederland. Hier kunnen volgens de KNMP dan landelijke afspraken worden gemaakt over uniforme voorwaarden vergoedingen. Streven is dat het basispakket van de zorgverzekering zo voor iedereen gelijk wordt.

Gepubliceerd op 15 september 2015 om 10:18 uur in de categorie zorgverzekering.