Beleid schadevrije jaren autoverzekering niet gunstig voor jongeren

Met ingang van het jaar 2016 wordt er een nieuw beleid ingevoerd met betrekking tot de schadevrije jaren van de autoverzekering. De nieuwe regels pakken voor de jonge automobilisten echter niet gunstig uit.
Jongeren die schade claimen via autoverzekering zijn in 2016 de pineut

Jongeren die schade claimen via autoverzekering zijn in 2016 de pineut

Verzekeraars hanteren op dit moment nog verschillende regels voor de schadevrije jaren van de autoverzekering. Met ingang van het jaar 2016 zullen de regels ten aanzien van de schadevrije jaren door alle verzekeraars in Nederland op eenzelfde wijze gehanteerd worden. Dat nieuwe beleid is ongunstig voor jongeren, want bij het claimen van schade zal de verzekeraar deze groep automobilisten op grond van de nieuwe regels in verhouding harder straffen.

Negatieve schadevrije jaren

Jongeren die net hun rijbewijs hebben en een autoverzekering afsluiten, beschikken over weinig tot geen schadevrije jaren. Met de invoering van de nieuwe regels in 2016 zal er altijd een vermindering volgen van vijf schadevrije jaren als er een schadeclaim bij de verzekeraar wordt ingediend.

Het doel van het Verbond van Verzekeraars is om met het nieuwe beleid meer duidelijkheid te creëren voor consumenten met een autoverzekering. Het nieuwe beleid heeft echter tot gevolg dat jongeren die een schade claimen bij de verzekeraar te maken krijgen met negatieve schadevrije jaren. Het zal in een dergelijke situatie bijzonder lastig worden voor de jonge automobilist om een overstap te maken naar een andere verzekeraar als er sprake is van negatieve schadevrije jaren.

Problemen met overstappen autoverzekering

De nieuwe regels dienen een goed doel, namelijk automobilisten helderheid en duidelijkheid te verschaffen over schadevrije jaren. Tegenwoordig krijgen verzekerden al jaarlijks een overzicht met daarop het aantal schadevrije jaren, maar er is nog geen eenduidig beleid.

Het nieuwe beleid is in die zin nadelig voor jongeren dat het na het claimen van een schade veel moeilijker wordt of zelfs onmogelijk om op korte termijn naar een andere verzekeraar over te stappen. Verzekeraars accepteren momenteel al geen nieuwe verzekerden als er sprake is van bijvoorbeeld drie negatieve schadevrije jaren. Als dat aantal met de nieuwe regels voor jongeren bijvoorbeeld al oploopt naar vijf, dan zal het helemaal onmogelijk worden om te veranderen van autoverzekering en naar een andere verzekeraar over te stappen.

Acceptatiebeleid

Net als dat het beleid ten aanzien van de schadevrije jaren bij verzekeraars verschilt, zijn er ook verschillen met betrekking tot het acceptatiebeleid. De verzekeraar Allsecur voert het beleid dat een nieuwe klant maximaal maar over één negatief schadevrij jaar mag beschikken en voor jonge bestuurders tot 24 jaar geldt zelfs dat er minimaal sprake moet zijn van één positief schadevrij jaar. Deze verzekeraar heeft de aanpassing van het schadebeleid in verband met de nieuwe regelgeving overigens nog in onderzoek.

Voor verzekeraar Delta Lloyd geldt dat er geen verandering zal worden doorgevoerd ten aanzien van het acceptatiebeleid. Er wordt op dit moment door de verzekeraar niet uitsluitend gekeken naar het aantal schadevrije jaren, maar bijvoorbeeld ook naar het aantal keren dat er sprake is geweest van schade en of dat het een schuldschade betrof. Het kan verstandig zijn om te beoordelen of het voordeliger is om kleine schades voor eigen rekening te nemen als straks direct vijf schadevrije jaren komen te vervallen.

Gepubliceerd op 30 juli 2014 om 14:00 uur in de categorie autoverzekering.