Berekening dagwaarde bij schade vaak onduidelijk

Verzekeraars houden het vaak strikt geheim hoe bij schade de dagwaarde berekend wordt. Dat stelt televisieprogramma Radar in samenwerking met onderzoekspartner Wegwijs. Uit onderzoek onder de 33 grootste verzekeraars blijkt dat ruim 81% niet open en eerlijk is over de manier waarop dagwaardes worden vastgesteld.
Verzekeraars zijn vaak onduidelijk over de berekening van de dagwaarde bij schade of verlies

Verzekeraars zijn vaak onduidelijk over de berekening van de dagwaarde bij schade of verlies

Doordat verzekeraars niet transparant zijn in de manier waarop dagwaardes worden vastgesteld bij schade weten consumenten vaak niet waar zij aan toe zijn. Dit kan ertoe leiden dat zij voor honderden euro’s gedupeerd worden is de conclusie uit het onderzoek van Wegwijs.

Ontbrekende informatie
Verzekeringen met hoge verzekerde bedragen krijgen vaak een hoge waardering van consumenten. Deze informatie is echter zinloos wanneer de snelheid van afschrijving die de verzekeraar hanteert niet bekend is. Een hoog verzekerd bedrag met een ongunstige berekening van de dagwaarde is in praktijk minder voordelig dan een lager verzekerd bedrag met een gunstige berekening van de dagwaarde.

Meer transparantie verzekeraars
In het verleden hanteerde elke verzekeraar dezelfde afschrijvingslijsten. Uit mededingingsoogpunt is dit vanaf enkele jaren niet mee toegestaan en stellen verzekeringsmaatschappijen daarom zelf hun lijsten samen. Naar aanleiding van het onderzoek pleit Wegwijs voor een onafhankelijk instituut dat minimumtermijnen vaststelt. Verzekeraars zou het vervolgens vrij staan om in het voordeel van de klant van deze termijn af te wijken. Deze manier van werken geeft de consument duidelijkheid.

Gepubliceerd op 6 september 2016 om 9:15 uur. Geactualiseerd op 3 oktober 2016 om 12:24 uur.