Consumentenvoorkeur online verzekeringen reden van reorganisatie Achmea

De voorkeur van consumenten om online verzekeringen af te sluiten en te regelen is een belangrijke oorzaak voor de reorganisatie, die bij de verzekeraar Achmea zal gaan plaatsvinden.
Reorganisatie Achmea doordat klanten verzekeringen vaker online willen regelen

Reorganisatie Achmea doordat klanten verzekeringen vaker online willen regelen

Achmea start een grootscheepse reorganisatie en een belangrijke reden daarvoor is, dat consumenten steeds vaker de voorkeur geven aan het online afsluiten van verzekeringen en het online regelen van alle zaken. Door deze verregaande digitalisering ziet de verzekeraar zich genoodzaakt om het mes te zetten in de functies, waarbij persoonlijk klantcontact centraal staat.

Bestuursvoorzitter van Achmea, Willem van Duin, heeft laten weten dat de acht miljoen klanten meer zaken online willen regelen en daar vallen ook verzekeringen onder. Naast dat er functies worden opgeheven, waarbij klantcontact centraal staat, verdwijnen er ook banen in de ondersteunende diensten en in staffuncties.

Er worden in totaal meer dan vierduizend arbeidsplaatsen geschrapt door het gegeven dat consumenten steeds vaker online verzekeringen afsluiten. Er zijn ook nog andere redenen, want consumenten sluiten minder verzekeringen af door kritischer te zijn en verleggen hun blik ook naar andere verzekeraars om daar goedkoper uit te zijn.

Een treffend voorbeeld op het gebied van zorgverzekeringen laat zien, dat consumenten het liefst een lage premie willen, minder vaak kiezen voor een aanvullend pakket en voor een hoger eigen risico kiezen. Dat houdt in dat Achmea met betrekking tot de zorgverzekering al minder inkomsten uit premies ontvangt en bovendien stapt een deel van de klanten ook nog over naar zorgverzekeraars waar een goedkopere polis kan worden afgesloten.

De kosten van administratie blijven echter wel op een hoog niveau en daarom is nu het besluit genomen drastische maatregelen te nemen om op die manier de positie van marktleider te kunnen behouden.

Gepubliceerd op 5 december 2013 om 8:37 uur.