Crisis in het kabinet na sneuvelen plan nieuwe zorgverzekering

De Eerste Kamer heeft het plan van de nieuwe zorgverzekering met beperking van vrije artsenkeuze laten sneuvelen. Dat is tegen de verwachting in en heeft ertoe geleid dat er nu sprake is van een crisis in het kabinet tussen de VVD en PvdA.
Voorstel nieuwe zorgverzekering leidt tot crisis in het kabinet

Voorstel nieuwe zorgverzekering leidt tot crisis in het kabinet

Minister Schippers heeft eerder een plan ingediend om zorgverzekeraars de gelegenheid te geven een zorgverzekering aan te bieden, waarin alleen dekking wordt geboden voor behandelingen met specialisten met wie een contract is afgesloten. Er zou een meerderheid in de Eerste Kamer aanwezig zijn voor deze plannen. Gisteren bleek er echter onverwacht een andere uitkomst te zijn en werden er 38 stemmen tegen en 33 stemmen voor geteld.

Beperking vrije artsenkeuze

De beperking van de vrije artsenkeuze bij de nieuwe zorgverzekering vormt de basis van het plan van minister Schippers. Het doel van de nieuwe polis is om zorg goedkoper te laten worden. Eerder waren er al tegenstanders van het nieuwe plan met als reden dat consumenten dan niet meer vrij zijn om zelf een specialist of arts te kiezen. De nieuwe polis zou een aanvulling zijn op de bestaande zorgverzekeringen, waarbij het onder meer mogelijk is om een polis te nemen met volledig vrije artsenkeuze.

Geen volledig nieuw plan

Drie senatoren van de PvdA hebben tegen het voorstel van minister Schippers gestemd en als er geen oplossing komt, dan kan de crisis zich verder ontwikkelen. Schippers heeft al laten weten dat er niet een volledig nieuw voorstel komt. Er is van de kant van de minister wel de bereidheid om aanvullende maatregelen voor te stellen om zo de tegenstemmers wel voor te laten zijn.

De aanvullende maatregelen hebben dan onder meer betrekking op de invloed van klanten van zorgverzekeraars. De klanten zouden dan meer invloed op het beleid krijgen en daarnaast geldt dat er kwaliteitscriteria komen. De criteria moeten zorgverzekeraars dan gebruiken op het moment dat een specialist of kliniek geweigerd wordt.

Het probleem is dat Schippers in eerste instantie pas na de stemming in de Eerste Kamer de maatregelen op het gebied van kwaliteit en prijs wilde gaan laten uitwerken. Deze wijze van handelen werd door vele senatoren al niet gewaardeerd, maar voor de drie Kamerleden van de PvdA die tegen hebben gestemd, was deze handelswijze helemaal onaanvaardbaar. Na de beraadslagingen van afgelopen nacht heeft Schippers besloten om nu alsnog eerst aanvullende maatregelen voor te stellen.

Macht van verzekeraars is te groot

Guusje ter Horst is een van de leden uit de Eerste Kamer van de PvdA die tegen het voorstel heeft gestemd. Zij heeft alten weten dat wat jaar betreft de minister wel met een volledig nieuw plan moet komen. De macht die verzekeraars hebben is volgens het Kamerlid te groot. Minister Schippers sluit deze optie van een compleet nieuw voorstel echter uit.

Het is nu aan Samsom en Asscher om de complete Senaatsfractie te overtuigen om voor het plan te stemmen. Deze ochtend zal daar met de fractie over gesproken worden en later is er voor minister Schippers nog een rol weggelegd om over het door laten gaan van het voorstel te praten.

Gepubliceerd op 17 december 2014 om 9:24 uur in de categorie zorgverzekering.