Druk in rechtsbijstand door crisis

De rechtsbijstandsverzekeraars hebben het druk. De crisis zorgt voor veel ontslagen en faillissementen, met als gevolg een groeiend aantal arbeidszaken. Wellicht stevenen we op een record af voor 2013.
Meer arbeidszaken voor rechtsbijstandsverzekeraars

Meer arbeidszaken voor rechtsbijstandsverzekeraars

In het afgelopen jaar kregen de rechtsbijstandverzekeraars 98.000 arbeidszaken op hun bord. Bijna honderdduizend zaken waarin mensen vroegen om juridische bijstand in een zaak tussen werkgever en werknemer. Dat was een groei van 6,5% ten opzichte van 2011, en maar liefst 40% meer dan in 2007 (voordat de crisis losbarstte).

Het Verbond van Verzekeraars heeft deze cijfers bekendgemaakt. De statistieken laten een duidelijk verband zien tussen de werkloosheidscijfers, het aantal aanvragen voor ontslag en het aantal bedrijven dat failliet gaat - en aan de andere kant het aantal arbeidszaken dat wordt neergelegd bij rechtsbijstandverzekeraars.

Het record is in 2012 niet gehaald. Dat is gevestigd in 2009 met een stand van 102.500. Rechtsbijstandverzekeraars en juridische hulpverleners zeggen in Metro te verwachten dat dit record in 2013 zal sneuvelen.

De verzekeraars hebben niet alleen te maken met mee zaken (= kosten). Ook het aantal nieuw afgesloten rechtsbijstandverzekeringen groeit. De angst voor ontslag zet mensen ertoe aan om een polis af te sluiten die hen verzekert van juridische hulp als de werkgever ze werkelijk aan de kant zet.

Gepubliceerd op 2 april 2013 om 12:39 uur in de categorie rechtsbijstandverzekering.