Eigen risico en premie zorgverzekering mogelijk omhoog

De zorgverzekering wordt waarschijnlijk fors duurder. Dat blijkt uit de conceptstukken voor Prinsjesdag zo laten diverse Haagse bronnen weten. Niet alleen de zorgpremie zal gaan stijgen ook het eigen risico zal naar verwachting omhooggaan.
Het verplichtte eigen risico zou onder Rutte III mogelijk volgend jaar stijgen naar 400 euro.

Het verplichtte eigen risico zou onder Rutte III mogelijk volgend jaar stijgen naar 400 euro.

De stijgingen zouden onder meer komen doordat de lonen in de zorg omhooggaan, maar ook de vergrijzing en nieuwe medische ontwikkelingen zijn debet aan de steeds hoger wordende kosten. Er moeten steeds meer kosten gemaakt worden voor een bepaalde groep Nederlanders, die ook ieder jaar weer groeit. Al jaren zetten zorgverzekeraars de eigen reserves in om de premiestijgingen te dempen, maar ook aan deze reserves komt een eind. Daarover luidde diverse verzekeraars al eerder de noodklok.

Verlagen eigen risico

Het verlagen van het eigen risico in de zorg was tijdens de verkiezingen een veelbesproken onderwerp. Het CDA en de ChristenUnie hadden als speerpunt het eigen risico te verlagen, maar de vier formatiepartijen lijken het nu zelfs lastig te vinden om het eigen risico op hetzelfde niveau te behouden. Bronnen die nauw betrokken zijn bij de kabinetsformatie geven aan dat er nog geen definitief besluit is genomen rondom het onderwerp.

Eigen risico boven 400 euro

Volgens dezelfde Haagse bronnen zou uit de conceptstukken van Prinsjesdag zijn gebleken dat er verwacht wordt dat het eigen risico gaat stijgen naar 400 euro doordat de kosten van de loonstijgingen in de zorg worden doorberekend naar iedere burger. Daarnaast houdt men er rekening mee dat ook de zorgpremie fors omhoog gaat. Sommige partijen denken zelfs aan 15 tot 20 euro per maand. Het verplichte eigen risico is in nog geen 10 jaar tijd gestegen van 150 euro naar 385 euro nu. Uit onderzoek van TNS Nipo in opdracht van zorgverzekeraar VGZ is gebleken dat door de hoogte van dit eigen risico circa 10 procent van de Nederlanders zorg heeft gemeden of een behandeling hierdoor heeft uitgesteld.

Gepubliceerd op 6 september 2017 om 7:00 uur in de categorie zorgverzekering.