FBTO start online community waarbij consumenten elkaar verzekeren

Verzekeraar FBTO is vandaag een pilot gestart met Ikkiespeer.nl waarbij consumenten elkaars spullen verzekeren. Met de online community wil de verzekeraar ‘terug naar hoe het ooit begon’. Verzekerden kunnen via Ikkiespeer hun spullen verzekeren met hun peers, overigens zonder polisvoorwaarden.
Onderling spullen verzekeren zonder polisvoorwaarden

Onderling spullen verzekeren zonder polisvoorwaarden

FBTO is een pilot gestart met Ikkiespeer.nl. Via deze online community kunnen consumenten onderling spullen verzekeren. Zonder polisvoorwaarden. Verder bepalen de deelnemers zelf wat ze verzekeren, met wie en hoeveel. Vervolgens bepalen de leden van de online community onderling de premie. Ook bepaalt de meerderheid van de stemmen of een schadeclaim wel of niet wordt uitgekeerd. Iedereen kan zich aanmelden via Ikkiespeer.nl. FBTO start eerst met een pilot: een groep voor bezitters van aanhangwagens en een groep voor skydivers.

“De community voor aanhangwagens is voortgekomen uit onze eigen verzekerden en die voor skydivers is een idee dat van buitenaf is aangedragen. Wie nog een ander idee heeft, kan zich melden op de site”, licht woordvoerder Viola Teepe toe. “Wij willen hiermee testen hoe peer-to-peer-verzekeren in de praktijk werkt. Je kunt het vergelijken met broodfondsen, al gaat het bij Peer alleen om het verzekeren van materiële zaken.”

FBTO - peer-to-peer verzekeren community

De Achmea-dochter wil met de nieuwe proef van peer-to-peer verzekeren ‘terug naar hoe het ooit begon’. Eerder begon de verzekeraar al met Onderling.nl; een platform waar FBTO-klanten hun afgewezen schadeclaim kunnen voorleggen aan de community. De meerderheid bepaalt vervolgens of de claim alsnog betaalt wordt door FBTO. Met peer-to-peer verzekeren wil de verzekeraar nu een volgende stap zetten. Op de website Ikkiespeer.nl staat verder uitgelegd hoe het ‘crowd verzekeren’ werkt. Daarnaast kunnen consumenten er ideeën achterlaten en aangegeven dat ze op de hoogte willen worden gehouden. Ook kunnen zij zich eventueel direct aanmelden voor een van de twee testgroepen.

Gepubliceerd op 15 juni 2016 om 12:15 uur. Geactualiseerd op 16 november 2016 om 11:29 uur.