Grootschalig georganiseerde fraude met autoverzekering

In Groot-Brittannië zijn er criminele bendes actief die opzettelijk met de auto ongelukken veroorzaken om via de autoverzekering van de andere betrokkene geld te claimen voor materiële en immateriële schade.
Met opzet ongeluk met auto veroorzaken en verzekeringsgeld opstrijken

Met opzet ongeluk met auto veroorzaken en verzekeringsgeld opstrijken

Er is in Groot-Brittannië sprake van een forse stijging van het aantal claims via de autoverzekering, waarbij frauduleuze praktijken geconstateerd zijn. Het blijkt dat er criminele bendes actief zijn die zich opzettelijk in de auto laten aanrijden of zelf een ongeluk veroorzaken.

Stijging van 21 procent frauduleuze claims

De verzekeringsmaatschappijen in Groot-Brittannië hebben het aantal frauduleuze claims met 21 procent zien toenemen. In het gebied rond Birmingham en de regio Groot-Londen doen zich de meeste frauduleuze ongelukken voor. Er wordt door Aviva zelfs geclaimd dat de helft van de letselschadezaken die voortkomen uit ongelukken in het verkeer als fraudeclaims gezien kunnen worden.

Over het geheel genomen zijn er op dit moment ongeveer 6.500 letselschadezaken die als verdacht kunnen worden aangemerkt. Het vermoeden bestaat dat de uitkeringen vanuit de verzekeraars door de criminele bendes weer wordt gebruikt voor drugshandel en mensenhandel. Het aantal frauduleuze claims is nog nooit zo hoog geweest als nu het geval is en goed georganiseerde bendes zijn daarvoor verantwoordelijk.

Werkwijze is verschillend

De wijze waarop de bendes te werk gaan verschilt. Zo kan het gebeuren dat een bendelid ineens nietsvermoedend op de rem trapt en dat de auto er achter tegenaan rijdt. Een claim voor bijvoorbeeld een whiplash ligt bij een dergelijke kop- staartbotsing voor de hand. Er wordt door de bendes alleen maar aan het geld gedacht, want dat de automobilist die de aanrijding veroorzaakt ook zwaar gewond kan raken, doet er blijkbaar niet toe.

Het komt zelfs voor dat het remlicht wordt verwijderd voor het ongeluk, zodat degene die erachter rijdt helemaal geen kans meer ziet om tijdig te remmen en succes voor de bende zo verzekerd is. Een andere manier is dat twee bendeleden expres tegen elkaar oprijden om zo schade te veroorzaken.

Verzekeringsfraude met whiplash claims

De meeste claims komen voort uit een whiplash waar de aangereden persoon mee geconfronteerd zou zijn. Er wordt nu door Aviva aan de overheid voorgesteld om in plaats van een geldelijke vergoeding voor het oplopen van een kortdurende whiplash een behandeling te geven. Op die manier zal er voor de bendeleden geen geldelijk voordeel mee behaald worden en bovendien zal er in het geval van fraude geen gebruik worden gemaakt van een behandeling voor de whiplash.

Fraude in Nederland

In Nederland komt er ook fraude voor bij het indienen van claims via de autoverzekering, maar is er geen sprake van een grootschaligheid, zoals in Engeland het geval blijkt te zijn. Het gebeurt hier meer op individueel niveau, variërend van het opgeven van een auto als gestolen die niet gestolen is tot het aanpassen van de dekking van de autoverzekering nadat er schade is ontstaan. Als de fraude wordt ontdekt, dan zijn de gevolgen groot. De verzekeraar zal de schade dan niet vergoeden en de verzekering kan worden beëindigd. De verzekeraars voeren doorgaans een actief fraudebeleid, zodat de kans op ontdekking groot is.

Gepubliceerd op 6 november 2014 om 14:25 uur in de categorie autoverzekering.