Helft consumenten wil tandarts en fysiotherapie in basisverzekering

Bijna de helft van de consumenten wil graag dat de tandarts en fysiotherapie weer opgenomen wordt in de basisverzekering. Dat de basisverzekering dan duurder zal worden doet daar niet aan af.
Voorkeur dat tandarts en fysiotherapie terugkeren in basispakket

Voorkeur dat tandarts en fysiotherapie terugkeren in basispakket

Bijna een derde van de consumenten heeft op dit moment geen tandartsverzekering afgesloten of zich verzekerd voor fysiotherapie. Reden daarvoor is dat de zorg te duur wordt gevonden.

Voorkeur duurder basispakket

Uit een onderzoek van Zorgwijzer.nl is gebleken dat 49 procent van de consumenten graag de tandarts en fysiotherapie terug willen zien in het pakket van de basisverzekering. Ook al brengt dat met zich mee dat de premie van het betere basispakket hoger zal uitvallen. Circa 18 procent van de respondenten heeft laten weten de voorkeur te geven aan een klein en betaalbaar pakket van de basisverzekering.

In de afgelopen jaren zijn de zorg voor fysiotherapie en de tandartsverzekering de meest populaire aanvullende verzekeringen geweest. Er geldt vanuit de basisverzekering geen standaardvergoeding voor tandartszorg of fysiotherapie, waarbij er overigens wel enkele uitzonderingen zijn.

Vergoeding tandarts

Minderjarige personen komen in Nederland wel in aanmerking voor een vergoeding van uit het basispakket voor verschillende tandartsbehandelingen. Volwassen personen kunnen daar echter niet op rekenen met uitzondering van het vergoeden van chirurgische tandzorg en de vergoeding voor een uitneembaar kunstgebit. Daar wordt overigens wel het eigen risico op toegepast dat in 2014 minimaal 360 euro bedraagt.

Er wordt vanuit het basispakket één maal in de vijf jaar 75 procent vergoeding verstrekt voor een volledig kunstgebit. Noodzakelijke reparaties aan het kunstgebit komen voor een volledige vergoeding in aanmerking.

Voor het grootste aantal tandartsbehandelingen zal de consument zich echter zelf moeten bijverzekeren. Dat kan door een tandartsverzekering af te sluiten als aanvullend zorgpakket.

Vergoeding fysiotherapie

Minderjarige personen komen in Nederland voor een vergoeding in aanmerking voor de eerste negen fysiotherapiebehandelingen. Er kan bij het uitblijven van het gewenste resultaat door de zorgverzekeraar nog een vergoeding worden verstrekt voor negen vervolgbehandelingen.

Voor personen van 18 jaar en ouder geldt in Nederland dat er alleen recht op vergoeding voor fysiotherapie bestaat als er sprake is van een chronische aandoening. De eerste twintig behandelingen dienen zelf betaalt te worden en wordt daarna een vergoeding door de zorgverzekeraar verstrekt. Deze voorwaarde geldt overigens niet per kalenderjaar, maar per situatie.

33 procent mijdt aanvullende zorg

Minderjarige personen en mensen met een chronische aandoeningen komen voor een groot deel wel in aanmerking voor een vergoeding van tandzorg en fysiotherapie. Op dit moment is er een groep mensen voor wie dat niet geldt. Het blijkt dat ruim 30 procent van de respondenten aan het onderzoek zelfs zorgmijdend zijn vanwege de extra hoge kosten.

Op het moment dat de tandarts en fysiotherapie weer terugkomen in het basispakket en er een hogere premie voor moet worden betaald, dan geeft de helft van de verzekerden daar toch de voorkeur aan. De resultaten van het onderzoek laten zien dat de meerderheid liever ziet dat iedereen een bijdrage levert dan dat een individu voor eigengemaakte kosten moet opdraaien.

Gepubliceerd op 23 april 2014 om 11:00 uur in de categorie zorgverzekering. Geactualiseerd op 2 juli 2014 om 12:25 uur.