Helft daklozen heeft geen zorgverzekering

Het aantal daklozen dat geen zorgverzekering heeft blijft groeien. Volgens onderzoek in opdracht van het Leger des Heils blijkt dat bijna de helft van de daklozen geen zorgverzekering heeft. Dit zorgt voor onnodig hoge zorgkosten en uiteindelijk een pover resultaat, omdat mogelijkheden voor preventie en nazorg onvoldoende worden benut.
Daklozen amper toegang tot zorg, wat resulteert in onnodig hoge zorgkosten

Daklozen amper toegang tot zorg, wat resulteert in onnodig hoge zorgkosten

Volgens onderzoek in opdracht van het Leger des Heils is het aantal onverzekerden onder daklozen groot. Afgaand op de resultaten van het onderzoek, heeft 47 procent van de daklozen geen zorgverzekering. Het gaat daarbij veelal om verwarde mensen. Deze groep heeft geen toegang tot de huisarts, die hen dus ook niet kan doorverwijzen naar gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg. Dit leidt tot onnodig hoge zorgkosten en uiteindelijk een pover resultaat. Mogelijkheden voor preventie en nazorg, die goedkoper zijn, worden namelijk niet benut, stelt Federatie Opvang.

Onderzoek

Van de groep daklozen die aan het onderzoek meededen staat 33 procent wel ingeschreven bij een huisarts. Ongeveer 10 procent van de ondervraagden is in het afgelopen jaar wel eens bij de huisarts geweest. Op dit moment staat 29 procent onder behandeling bij de GGZ en heeft 10 procent een lopend traject bij de reclassering. Omdat deze groep geen zorgverzekering heeft hebben zij geen toegang tot de zorg, hierdoor zijn zij aangewezen op gedwongen opnames in de GGZ of spoedhulp van ziekenhuizen bij acute levensbedreigende ziekten. Dit zorgt voor onnodig hoge zorgkosten.

Helft daklozen is niet verzekerd voor zorg
Bron: Rapport 'Verwarde mensen op straat'

Ruim 94 procent van de daklozen heeft een psychiatrische stoornis, verstandelijke beperking of een combinatie daarvan. Voor hen is de laagdrempelige opvang volgens het Leger des Heils vaak nog de enige plek waar ze terecht kunnen. De toeleiding en toegang tot zorg, behandeling en ondersteuning zijn voor daklozen dan ook onvoldoende geregeld. Naast het feit dat daklozen amper toegang hebben tot zorg, blijkt ook dat hun sociale netwerk beperkt is. 89 Procent van hen is alleenstaand en de helft heeft conflicten met familie of vrienden. Tweederde heeft nog één of twee informele helpers, waar 30 procent helemaal geen informeel steunsysteem meer heeft.

Eerder bleek ook al uit een enquête van de Nederlandse Straatdoktersgroep dat steeds meer daklozen geen zorgverzekering hebben. Het ministerie van Volksgezondheid, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Zorgverzekeraars Nederland erkennen het groeiende probleem. Minister Schippers liet eerder weten met een plan van aanpak te komen, samen met zorgverzekeraars en andere betrokken partijen.

Gepubliceerd op 17 december 2015 om 10:58 uur in de categorie zorgverzekering.