Hiscox: cyberverzekering in de lift

Volgens de verzekeraar Hiscox zit de cyberverzekering in de lift en worden steeds meer bedrijven zich bewust van de risico’s. Dat blijkt volgens de specialistische verzekeraar uit de groei van de verkoop van haar product Cyber & Data Risks in het eerste kwartaal. De meeste bedrijven zouden zich overigens nog niet hebben verzekerd tegen cyberrisico’s.
Hiscox ziet grote toename aantal cyberverzekeringen in eerste kwartaal

Hiscox ziet grote toename aantal cyberverzekeringen in eerste kwartaal

Steeds meer bedrijven zouden het nut van een cyberverzekering inzien en zich daarvoor willen verzekeren. Dat blijkt volgens verzekeraar Hiscox uit de explosieve groei van zijn product Cyber & data Risks, waar Amweb over schrijft. In het eerste kwartaal van 2016 werden van deze bedrijfsverzekering tegen risico’s van datadiefstal en inbreuken door hackers meer polissen afgesloten dan in de vier jaar ervoor. Dit komt mogelijk doordat er sinds dit jaar strengere regels gelden voor het melden van datalekken en de boetes kunnen hoog oplopen. Volgens de verzekeraar zijn bedrijven nu eerder geneigd zich te verzekeren tegen cyberrisico’s of datalekken.

De grote toename van het aantal cyberpolissen werd bij Hiscox goed ontvangen. “Dit overtreft al onze verwachtingen”, zegt Yasin Chalabi, manager Professional Insurance & Cyber and Data Risks bij Hiscox. “Hiermee is 80% van ons jaartarget al in het eerste kwartaal gerealiseerd.” De toegenomen vraag zou daarnaast komen door de investeringen die de verzekeraar heeft gedaan in het product, maar ook door meer bewustzijn te creëren. Verder zou Hiscox de kwaliteit van het product flink hebben verbeterd. “Eind 2015 zijn de dekkingen verder uitgebreid en de polisvoorwaarden verbeterd én vereenvoudigd. Daarnaast kunnen onze klanten gebruik maken van gratis services, zoals een Security Quick Scan en een juridische check van de bewerkersovereenkomst”, aldus Chalabi.

Eerder onderzoek van CGI liet al zien dat bedrijven onvoldoende maatregelen nemen om zich daadwerkelijk te beschermen tegen cyberaanvallen. Nederlandse bedrijven lijken dan ook veel vertrouwen te hebben in hun bescherming, maar nemen in werkelijkheid te weinig maatregelen om zich hier goed tegen te wapenen. Ondanks dat eerder werd gesignaleerd dat de cyberverzekering in Nederland achter blijft, lijkt verzekeraar Hiscox nu toch een toenemende vraag naar cyberverzekeringen te zien.

Gepubliceerd op 18 april 2016 om 16:04 uur.