Impact van zelfrijdende auto's op autoverzekering

Er wordt veel geschreven over de impact van de zelfrijdende auto op de autoverzekering. Verschillende onderzoeken voorspellen dat de eerste zelfrijdende auto’s al voor 2025 op de markt komen. Maar hoe zit het straks met de aansprakelijkheid en premiebepaling?
Zelfrijdende auto's en de impact op de verzekeringsmarkt

Zelfrijdende auto's en de impact op de verzekeringsmarkt

Het staat vast dat er een hoop gaat veranderen wanneer de eerste autonome auto’s op de markt komen. Fabrikanten, leveranciers en wellicht straks gemeenten zullen naar verwachting in hogere mate aansprakelijk worden gesteld voor schade, zo blijkt uit een studie van RAND. Op dit moment worden de meeste ongelukken veroorzaakt door menselijke fouten, dus als deze factor kan worden geminimaliseerd moet het aantal ongevallen aanzienlijk dalen. Behalve dat het aantal ongevallen mogelijk sterk zal verminderen, zijn de verzekeringsaspecten van deze geleidelijke verandering momenteel nog erg onduidelijk.

Criteria verzekeraars veranderen

Aanvankelijk zullen veel van de ‘traditionele’ acceptatiecriteria door verzekeraars worden gehandhaafd. Denk daarbij aan het aantal schadevrije jaren, verwacht aantal kilometers, regio en leeftijd van de bestuurder. Maar bij een zelfrijdende auto zal waarschijnlijk ook worden gekeken naar het merk, model en de stijl van de auto. Daarnaast zal de premie van de autoverzekering wellicht goedkoper worden in gebieden waar speciale rijstroken worden aangelegd voor geautomatiseerd rijden. Naast het feit dat acceptatiecriteria zullen veranderen, zullen verzekeraars de activiteiten van bestuurders meer gaan controleren met geavanceerde apparaten, zoals een ‘zwarte doos’.

Privacy inleveren

Bestuurders zullen dan wel privacygevoelige informatie moeten gaan delen, zoals waar je rijdt en wanneer. Op dit moment werkt Fairzekering met een dergelijk systeem waarbij de premie van de autoverzekering wordt bepaald aan de hand van het rijgedrag van de bestuurder. Natuurlijk wordt wel gezegd dat gegevens uitsluitend worden gebruikt om het rijgedrag te analyseren. Maar in principe krijg je door privacy in te leveren korting op de autoverzekering.

Hogere reparatiekosten

Naast de verwachting dat het aantal ongevallen aanzienlijk zal dalen. Wordt er wel rekening gehouden met flink hogere reparatiekosten bij schade. De zelfrijdende auto’s bevatten nog meer functies welke ingebouwd zijn om schade te voorkomen en ook zullen andere componenten in de auto complexer zijn. Het is echter nog onduidelijk of een vermindering van het aantal ongevallen zal leiden tot met een vermindering van de schadekosten in het algemeen.

Premie autoverzekering lager

De premie van de autoverzekering zal in ieder geval een stuk lager liggen aangezien een groot deel van de aansprakelijkheid straks niet meer bij de bestuurder ligt. Maar misschien wordt de premie van de autoverzekering dan wel verwerkt in de aanschafprijs van de auto. Het staat in ieder geval vast dat de zelfrijdende auto flink wat impact gaat hebben op de verzekeringsbranche. Hoe hier precies invulling aan wordt gegeven blijft vooralsnog de vraag.

Gepubliceerd op 11 februari 2015 om 11:45 uur in de categorie autoverzekering. Geactualiseerd op 3 maart 2015 om 9:29 uur.