Jonge bestuurders betalen 2,5 keer meer voor autoverzekering

Het is bekend dat jongeren een hogere premie voor de autoverzekering betalen, maar nu blijkt dat jongeren van 18 en 19 jaar dit jaar nog duurder uit zijn. Zij betalen tot 2,5 keer meer voor de premie van de autoverzekering.
Jongeren betalen hoge premie voor afsluiten autoverzekering

Jongeren betalen hoge premie voor afsluiten autoverzekering

In vergelijking met de bestuurders uit de leeftijdsgroep van 30 tot 34 jaar betalen jongeren in de leeftijd van 18 en 19 jaar tot 2,5 keer meer voor de premie van de autoverzekering.

Premieverschil grootst bij WA autoverzekering

Het premieverschil tussen de jongste groep van bestuurders en de oudere bestuurders blijkt volgens een analyse van Independer het grootst te zijn bij het afsluiten van een WA autoverzekering.

Bij de vergelijking is het indexcijfer voor de groep van automobilisten in de leeftijd van 30 tot 34 op 100 gezet voor de WA, beperkt casco en all risk autoverzekering. Als er dan naar het indexcijfer voor de automobilisten van 18 en 19 jaar wordt gekeken, dan komt dat cijfer bij de WA verzekering uit op 247. Dat laat het grootste verschil zien en houdt in dat jongeren bijna 2,5 keer meer betalen voor de premie van de autoverzekering.

Bij de autoverzekering met beperkt cascodekking komt het indexcijfer voor bestuurders van 18 en 19 jaar uit op 228 en bij een all risk dekking is er sprake van een indexcijfer van 234. Dat het verschil het grootst is bij de WA verzekering kan verklaard worden uit het gegeven dat jongeren deze autoverzekering het meest vergelijken. Jongeren schaffen in verhouding namelijk vaker een wat oudere auto aan dan een nieuwe auto waarvoor doorgaans een all risk verzekering wordt afgesloten.

Meer risico in het verkeer

Jongeren vormen volgens de verzekeraars meer risico in het verkeer en zorgen ook voor meer schade in vergelijking met oudere bestuurders. De premies voor de autoverzekering zijn dit jaar voor de jongste groep van automobilisten verder gestegen, waardoor het verschil nog groter is geworden. Dat wordt verklaard aan de hand van het gegeven dat jongeren voor meer schadesituaties zorgen. Ten opzichte van vorig jaar is de premie voor de autoverzekering voor jongeren dan ook weer hoger geworden.

Een andere reden waardoor de premie voor jongeren hoger uitvalt, is dat er nog geen rekening wordt gehouden met opgebouwde schadevrije jaren. Jongeren die net hun rijbewijs in het bezit hebben, kunnen namelijk nog geen schadevrije jaren hebben opgebouwd. Overigens is in de analyse die is uitgevoerd en waarbij de premies zijn vergeleken voor de leeftijdsgroepen standaard rekening gehouden met nul schadevrije jaren.

Premies autoverzekering vergelijken

Jongeren van 18 en 19 jaar doen er verstandig aan om voor het afsluiten van een autoverzekering altijd een vergelijking te maken. Dat kan heel eenvoudig door online bij diverse autoverzekeraars een berekening van de premie uit te voeren. Op deze wijze kan direct een concreet inzicht worden verkregen in de hoogte van de premies van de autoverzekeringen die door verschillende verzekeraars worden aangeboden. Door simpel te vergelijken kan de laagste premie voor een autoverzekering gevonden worden.

Gepubliceerd op 25 juni 2014 om 12:38 uur in de categorie autoverzekering. Geactualiseerd op 2 juli 2014 om 12:28 uur.