Casco

Het woord casco wordt bij verzekeringen gebruikt voor het dekken van schade aan je eigen auto of motor. Als je bijvoorbeeld een autoverzekering wilt afsluiten, moet je kiezen welke dekking je wilt.

De term casco wordt ook wel gebruikt in de bouw. Daar wordt wel gesproken over 'casco bouw', wat betekent dat de bouwer een huis alleen ruw oplevert. Maar in het kader van verzekeringen gebruiken we de term casco bij vervoersmiddelen. Het gaat daarbij om de auto, de motor, de boot of de caravan zelf. Bij de autoverzekering en de motorverzekering kennen we verschillende dekkingsmogelijkheden. De wettelijk verplichte is de WA-dekking, maar daarmee is je eigen auto of motor niet verzekerd. Met een casco dekking (beperkt of uitgebreid) is ook de schade aan je eigen vervoersmiddel gedekt.

De meest uitgebreide verzekeringsvorm voor de autoverzekering wordt ook wel WA + volledig casco verzekering genoemd. Deze dekking vergoedt naast de verplichte WA-autoverzekering ook schade aan je eigen auto, ook wanneer je zelfde veroorzaker bent van deze schade. De cascoverzekering of casco autoverzekering is een verzamelnaam voor de beperkt casco dekking (WA+) en de volledig casco dekking (Allrisk). Een cascoverzekering wordt altijd afgesloten in combinatie met de WA-dekking van de autoverzekering.

Lees ook:

Begrip over de autoverzekering omschreven in maart 2013. Laatst gewijzigd op 16 april 2015.