Kleine zorgverzekeraars voeren betere controle uit op zorgrekeningen

Kleine zorgverzekeraars blijken een betere controle uit te voeren op zorgrekeningen dan de grotere zorgverzekeraars. De Nederlandse Zorgautoriteit wil dat er bij de andere verzekeraars ook een betere controle komt.
Kleine zorgverzekeraars voeren uitstekende controle uit op declaraties zorgverleners

Kleine zorgverzekeraars voeren uitstekende controle uit op declaraties zorgverleners

De zorgverzekeraars in Nederland hebben de plicht om na te gaan of de nota’s van zorgverleners in overeenstemming zijn met de geleverde zorg. De verzekeraars hebben de gelegenheid om controle uit te voeren en beschikken over veel informatie met betrekking tot de declaraties.

Verschillen in declaraties onderzoeken

De NZa is van mening dat zorgverzekeraars verschillen in rekeningen moeten onderzoeken. Dat kan bijvoorbeeld betrekking hebben op een verschil in de kosten van een behandeling, die bij het ene ziekenhuis veel lager uitvallen dan in een ander ziekenhuis. Dat geldt ook als er sprake is van een afwijkend declaratiegedrag bij vergelijkbare organisaties, zoals ggz-organisaties.

Er is door de NZa onderzoek gedaan naar verzekeraars, die de beste controle uitvoeren op zorgrekeningen. Door een goede controle uit te voeren komen onjuistheden sneller aan het licht. Uit het onderzoek is gebleken dat de kleinere zorgverzekeraars het wat dat betreft beter doen dan de grote zorgverzekeraars.

DSW, Zorg en Zekerheid en De Friesland

DSW, Zorg en Zekerheid en De Friesland behoren tot de kleine zorgverzekeraars die de rekeningen het beste hebben gecontroleerd in het jaar 2012. De NZa wil nu dat ook de grotere zorgverzekeraars meer tijd steken in het controleren van declaraties van zorgverleners.

In 2012 is er voor een groot bedrag aan fraude met zorgrekeningen opgespoord. In totaal is er aan ontdekte fraude een bedrag van 2,3 miljoen euro geconstateerd. De controles op de rekeningen van de zorgverleners zijn in de afgelopen jaren al sterk verbeterd. De zorgverzekeraars zelf geven aan dat de controles ook in het jaar 2013 verbeterd zijn. De NZa kan echter pas volgend jaar beoordelen of dat daadwerkelijk het geval is.

Lagere zorgpremie

Het is belangrijk dat zorgverzekeraars aandacht besteden aan onjuistheden en fraude met betrekking tot declaraties die door zorgverleners worden gedaan. Door actief op zoek te gaan en een betere controle uit te voeren, kunnen er namelijk kosten worden bespaard.

Indien de uitgaven van de zorgverzekeraars door een goede controle en bestrijding van fraude dalen, dan kan dat het jaar daarna leiden tot een verlaging van de premie van de zorgverzekering. De consument kan daar weer van profiteren, want deze is dan minder geld kwijt aan de zorgverzekering. Uiteraard dienen de zorgverzekeraars in dat opzicht ook rekening te houden met het goedkoop inkopen van zorg, want dat drukt eveneens de uitgaven, dat tot een verdere verlaging van de zorgpremie kan leiden.

Maatregelen tegen zorgverzekeraars

De NZa is van plan om actie te ondernemen tegen zorgverzekeraars die in de uitvoering van de controle van de rekeningen van zorgverleners tekort schieten. Het is nog onduidelijk welke maatregelen daar precies mee bedoeld worden. Het behoort echter wel tot de mogelijkheden dat er eventueel een boete wordt opgelegd indien zorgverzekeraars de controle niet verbeteren en weinig actief zijn op het gebied van fraudebestrijding.

Gepubliceerd op 26 februari 2014 om 11:26 uur in de categorie zorgverzekering. Geactualiseerd op 2 juli 2014 om 12:22 uur.