Korting op de autoverzekering ten koste van je privacy?

De nieuwe autoverzekeraar Fairzekering geeft extra korting aan automobilisten die volgens hun normen veilig rijden. Om de veiligheid te kunnen beoordelen, wordt er data verzameld via een device (stekker) in de OBD-poort van je auto. Deze registreert niet alleen het rijgedrag, maar ook wanneer je waarheen rijdt.
Korting op je autoverzekering na delen privacygevoelige gegevens

Korting op je autoverzekering na delen privacygevoelige gegevens

Verzekeraars proberen de risico’s die ze lopen zo goed mogelijk in te schatten. Het aantal schadevrije jaren zegt al iets over het rijgedrag van automobilisten, maar als je weinig rijdt heb je ook een kleinere kans op een schade. Een automobilist die 50.000 kilometer per jaar rijdt heeft in een paar jaar tijd bijvoorbeeld twee schuldschades veroorzaakt. Dat wil nog niet zeggen dat hij onveiliger rijdt dan een automobilist die al jaren schadevrij rijdt, maar slechts 10.000 kilometer per jaar rijdt.

Fairzekering gaat een inschatting maken over de veiligheid aan de hand van de door de stekker verzamelde gegevens. Als je rijgedrag als veilig wordt beoordeeld heb je eind van de maand recht op een teruggave van 35% van de premie. Iets minder veilige rijders hebben nog recht op 10% korting. In het geval je niet veilig genoeg rijdt krijg je niets van de betaalde premie terug.

Hoe zit het met de privacy?

Door de device in je auto te plaatsen, geef je informatie over jezelf bloot. De device registreert bijvoorbeeld waar je rijdt en wanneer. Niet iedereen zal er behoefte aan hebben om een verzekeraar zoveel inzicht te geven in hun privacygevoelige gegevens. Vertrouwelijke informatie wordt inderdaad gekoppeld aan je kenteken. Door privacy in te leveren krijg je korting op de autoverzekering. Is dit net een stapje te ver?

De verzekeraar gebruikt de gegevens uitsluitend om je rijgedrag te analyseren. Eind van de maand kun je inloggen en de vastgelegde gegevens wissen. Vanaf dat moment zijn de geregistreerde gegevens niet meer gekoppeld aan jouw kenteken. Uiteraard liggen ze nog wel vast in de database, maar ze zijn niet meer te herleiden tot jou. Eigenlijk is de mobiele telefoon een veel grotere inbreuk op onze privacy. Je bent altijd en overal te traceren via je telefoon. Daar moeten wij ons meer zorgen over maken dan over een device in de auto die gegevens over je rijgedrag vastlegt.

Wat wel een potentieel privacy probleem kan zijn, is het feit dat nagenoeg ieder apparaat gehacked kan worden. Alle informatie die Fairverzekering opslaat kan dan worden ingezien. Met een gerechtelijk dwangbevel kan justitie ook al je geregistreerde gegevens opvragen, dit kan dan direct tegen je gebruikt worden als je betrokken bent bij een (ernstig) verkeersongeluk.

Update: Lees ook onze ervaringen met Fairverzekering.

Gepubliceerd op 8 september 2014 om 14:37 uur in de categorie autoverzekering. Geactualiseerd op 10 september 2014 om 11:27 uur.