Minder claims inboedelverzekering door daling aantal woninginbraken

Er is sprake van een daling van het aantal claims op de inboedelverzekering als gevolg van inbraken. Het aantal woninginbraken is in Nederland het afgelopen jaar met maar liefst 19 procent gedaald.
Spectaculaire daling van het aantal woninginbraken

Spectaculaire daling van het aantal woninginbraken

Eerder werden de inbraakcijfers in Amsterdam al bekendgemaakt. Het afgelopen jaar is daar het aantal woninginbraken met 16 procent gedaald en ook dat heeft geleid tot minder claims op de inboedelverzekering.

Oplettende burgers

De daling heeft niet alleen betrekking op de woninginbraken, maar ook op het aantal straatroven en overvallen. De daling is onder meer te danken aan de oplettende burgers. Er blijken steeds meer burgers bereid te zijn om het alarmnummer te bellen als er een verdachte situatie wordt opgemerkt. Bijvoorbeeld als er een verdacht persoon in de tuin van de buren is te zien.

Er bellen dan ook steeds meer burgers en dat leidt ertoe dat de politie in staat is om meer inbrekers aan te houden en inbraken te voorkomen. Bij de aanhouding van een inbreker wordt niet alleen de betreffende inbraak een halt toegeroepen, maar kunnen er ook meer inbraken worden opgelost en voorkomen.

Ruim 70.000 inbraken

Op landelijk niveau is er een daling van het aantal inbraken van 19 procent, maar dat neemt nog altijd niet weg dat er nog meer dan 70.000 inbraken op jaarbasis worden gepleegd. Ook pogingen tot inbraak worden tot dit aantal gerekend. Overigens is de daling met betrekking tot het aantal woninginbraken in Utrecht en in Rotterdam lager dan het landelijk gemiddelde, maar sluit Den Haag wel bij het landelijk gemiddelde aan van 19 procent.

Risicovolle momenten

Door intensieve samenwerking in combinatie met uitvoering onderzoek is er tegenwoordig meer sprake van maatwerk bij de politie. Er wordt bij de politie rekening gehouden met risicovolle momenten die inbraken kunnen opleveren. De donkere dagen zijn daar een voorbeeld van tijdens de winter, maar bijvoorbeeld ook de feestdagen als veel mensen het huis verlaten om de dag bij familie of vrienden door te brengen.

De kerstdagen en de dag waarop oud en nieuw wordt gevierd, gelden als de meest risicovolle dagen, waarop inbraken worden gepleegd. Preventie heeft mede bijgedragen aan de daling van het aantal woninginbraken. De consumenten doen er tegenwoordig meer aan om hun woning goed te beveiligen door bijvoorbeeld de juiste sloten te gebruiken. Maatregelen die door consumenten worden genomen om inbraak te voorkomen, kunnen bovendien worden beloond met een korting op de premie van de inboedelverzekering.

Let op een aantal punten

Er wordt altijd aangeraden om met een aantal aspecten rekening te houden om het inbrekers niet gemakkelijk te maken. Bijvoorbeeld door altijd de deuren op slot te doen en dan niet alleen van het huis, maar ook van schuurtjes. Uiteraard wordt ook altijd aangeraden om ramen te sluiten, want inbrekers hebben aan een klein raampje dat op een kiertje openstaat doorgaans voldoende mogelijkheden om binnen te komen. Inbrekers maken daarbij onder meer gebruik van ladders die in de tuin staan of van containers voor het huisvuil die hen een opstapje bieden om een raam te bereiken.

Nog geen inboedelverzekering afgesloten? Met een inboedelverzekering bescherm je jouw persoonlijke eigendommen in huis al voor een paar euro per maand. Het afsluiten van een inboedelverzekering is niet verplicht, maar wel erg verstandig. Je kunt op Verzekeringen.com eenvoudig een inboedelverzekering vergelijken en direct afsluiten. Vergelijk de voorwaarden en sluit de goedkoopste inboedelverzekering af.

Gepubliceerd op 2 maart 2015 om 11:23 uur in de categorie inboedelverzekering.