Mogelijk nieuwe zorgverzekeraar in 2017

In 2017 moet een nieuwe goedkopere zorgverzekeraar met een nieuwe zorgverzekering op de markt komen onder de naam Zorgeloos Care. De initiatiefnemers willen met deze nieuwe verzekering, goedkoper en eenvoudiger zijn dan de al bestaande zorgverzekeringen.
Zorgeloos Care mogelijk in 2017 op de markt als nieuwe zorgverzekeraar

Zorgeloos Care mogelijk in 2017 op de markt als nieuwe zorgverzekeraar

De initiatiefnemers van Zorgeloos Care willen kleinschaliger zijn dan commerciële verzekeraars en daarbij de focus leggen op het leveren van goede zorg in plaats van het verdienen van geld. Volgens één van de initiatiefnemers, hoogleraar Jan Rotmans, zijn huidige verzekeringen onnodig ingewikkeld en duur. De nieuwe zorgverzekeraar Zorgeloos Care wil één basispolis en één aanvullende polis aanbieden. Daarnaast moet de verzekering eenvoudiger en goedkoper zijn dan de huidige zorgverzekeringen. Het streven is dat de nieuwe zorgverzekeraar en zorgverzekering in 2017 op de markt actief zijn.

Huidig zorgsysteem ongezond

Volgens Rotmans is het grootste probleem dat zorgverzekeraars niet de mensen voorop hebben staan, maar de kosten. “De discussie moet gaan over hoe we de beste zorg leveren, niet over geld. Verzekeraars zijn vervreemd van wat we zouden willen hebben”, aldus de hoogleraar. “Hoe het zorgsysteem nu in elkaar zit, is ongezond.” De andere initiatiefnemers Jos de Blok (Buurtzorg Nederland) en Mathieu Weggeman (hoogleraar Innovatie Management) benadrukken dat Zorgeloos Care zich juist gaat richten op de mensen die zorg nodig hebben. Met de mensen die zorg nodig hebben, willen zij samen een nieuwe zorgverzekeraar vormgeven.

Lang proces

Als het aan de initiatiefnemers ligt, dan is Nederland in 2017 een nieuwe zorgverzekeraar en nieuwe zorgverzekering rijker. Het is echter een lang proces, aangezien eerst voldoende draagvlak moet worden gecreëerd. Voordat mensen zich kunnen verzekeren bij Zorgeloos Care, zoekt men daarom eerst 10.000 geïnteresseerden die lid willen worden. Daarna wordt geregeld dat de zorgverzekering kan worden gebruikt. Rotmans verwacht met Buurtzorg Nederland en Nederland Kantelt dit voor elkaar te krijgen. Vanavond vindt in Pakhuis De Zwijger in Amsterdam de lancering plaats en gaat ook de website live.

Premie

Zorgeloos Care zou de prijs laag kunnen houden door te bezuinigen op onder meer managers en dure huisvesting. Daarnaast draait het volgens de initiatiefnemers niet om geld: “We worden een stichting. Als er geld overblijft, geven we dat terug aan de mensen.” Hoe hoog de premie precies wordt, kan Rotmans nog niet zeggen. De hoogleraar liet in ieder geval weten dat zij goedkoper worden dan alle bestaande verzekeringen. Of het plan voor een nieuwe zorgverzekering ook gaat slagen moet nog blijken. In ieder geval hebben de initiatiefnemers daar alle vertrouwen in.

Gepubliceerd op 3 december 2015 om 16:47 uur in de categorie zorgverzekering.