Nederlanders besparen op aanvullende zorgverzekering

Verzekerden die willen bezuinigen op hun zorgverzekering, zeggen vaak de aanvullende verzekering op. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat Nederlandse huishoudens in 2013 minder betaalden voor hun zorgverzekering dan in 2012. Deze daling werd veroorzaakt doordat meer Nederlanders niet langer betaalden voor een aanvullende verzekering.
Verzekerden bezuinigen op de aanvullende zorgverzekering

Verzekerden bezuinigen op de aanvullende zorgverzekering

Nederlanders bezuinigen op hun aanvullende verzekering. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft bekendgemaakt dat Nederlandse huishoudens in 2013 minder betaalden voor hun zorgverzekering dan in 2012. Verzekerden betaalden volgens het CBS minder doordat men afzag van de aanvullende zorgverzekering. Van de huishoudens met de laagste inkomens heeft nu meer dan een kwart geen aanvullende verzekering. Door het opzeggen van de aanvullende verzekering wisten veel Nederlanders hun zorgpremie te verlagen.

Minder zorgpremie

In 2013 betaalden huishoudens gemiddeld 215 euro per maand aan zorgpremie. De betaalde zorgpremie per huishouden was hiermee gemiddeld 4 procent lager dan in 2012. Volgens het CBS was de daling van de gemiddelde zorgpremie bij alle inkomensgroepen en huishoudenstypen zichtbaar. Deze daling was toe te wijzen aan het feit dat meer Nederlanders hun aanvullende verzekering hebben opgezegd. In 2012 was nog maar 12 procent niet aanvullende verzekerd, terwijl in 2013 al 17 procent van de huishoudens geen aanvullende verzekering had. Daarmee groeide het totaal aantal huishoudens zonder aanvullende verzekering met 350.000.

Inkomensgroepen verschillend verzekerd

Er werd in het onderzoek ook een verschil gesignaleerd tussen de hoogste en laagste inkomensgroepen. Bij de laagste inkomensgroep had 28 procent geen aanvullende verzekering in 2013. In 2012 was dit percentage nog 22 procent. Terwijl bij de hogere inkomensgroepen slechts 14 procent van de huishoudens geen aanvullende verzekering had in 2013. Ook in 2012 was dit percentage opvallend lager dan bij de lagere inkomensgroepen, namelijk 9 procent. In 2013 werd voor 5,1 miljard euro aan zorgtoeslag uitgekeerd. Voor mensen die zorgtoeslag uitgekeerd kregen, was dat voldoende om 41 procent van de zorgpremie te betalen.

Aanvullende zorgverzekering nodig?

Eerder onderzoek door het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) liet ook al zien dat Nederlanders bezuinigen op de aanvullende verzekering. Bij de keuze voor een aanvullende zorgverzekering is het belangrijk na te gaan of je deze extra zorg nodig hebt. Het kan interessant zijn voor mensen die geregeld gebruikmaken van aanvullende zorg. Maar als je gezond bent is het eigenlijk niet nodig. Essentiële zorg zit in de basisverzekering, de aanvullende verzekering is voor extra zorg.

Tip: Verzeker alleen risico’s die je niet zelf kunt dragen!

Gepubliceerd op 28 mei 2015 om 17:08 uur in de categorie zorgverzekering.