Zorgtoeslag

Zorgtoeslag is een bijdrage van de overheid in de kosten voor je zorgverzekering. De hoogte van deze toeslag hangt af van het (gezamenlijke) inkomen. Dit inkomen mag niet te hoog zijn.

Als je premie betaalt voor een zorgverzekering kun je in aanmerking komen voor zorgtoeslag. Uiteraard moet je wel aan de voorwaarden voldoen. De toeslag kun je aanvragen samen met je eventuele toeslagpartner. Je moet wel 18 jaar of ouder zijn om zorgtoeslag te kunnen ontvangen. Als je minderjarig bent ben je namelijk gratis meeverzekerd en betaal je niet voor een zorgverzekering, waardoor je geen recht hebt op zorgtoeslag.

Om in aanmerking te komen voor zorgtoeslag dien je aan een aantal voorwaarden te voldoen:

  • 18 jaar of ouder zijn;
  • een Nederlandse zorgverzekering hebben;
  • een inkomen niet hoger dan € 28.482 (voor alleenstaanden). Voor meerpersoonshuishoudens geldt een maximum gezamenlijk inkomen van €37.145;
  • de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning hebben (je toeslagpartner moet ook de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning hebben);
  • niet meer vermogen hebben dan € 102.499 (voor alleenstaanden) of € 123.638 gezamenlijk (voor partners).

Begrip over de zorgverzekering omschreven in augustus 2014. Laatst gewijzigd op 15 augustus 2014.